ABN AMRO stelt 90 miljoen euro extra beschikbaar voor compensatie hoge rente, krijg jij nu ook geld terug?

11012021 abn.jpeg

ABN AMRO trekt 90 miljoen euro extra uit voor het compenseren van klanten die een te hoge rente hebben betaald op een lening. De regeling die de bank eerder was overeengekomen, vergoedde kosten maar vanaf 2008. Maar de bank heeft nu besloten om gedupeerde klanten een compensatie aan te bieden die teruggaat tot 2001. Claimorganisaties blijven ondanks de verruiming kritisch.

Het gaat bijvoorbeeld om klanten die een lening hadden met variabele rente. ABN AMRO volgde met zijn rentes niet genoeg de marktrente. Maar geschilleninstituut Kifid oordeelde dat klanten dat wel mochten verwachten, tenzij de bank nadrukkelijk anders had vermeld. De vergoeding kan zomaar honderden euro's per klant betekenen.

Meer klanten

Er waren al zo'n 200.000 klanten die een vergoeding konden verwachten. Dat worden er nu circa 30 procent meer. De eerste gedupeerden hebben inmiddels al hun geld ontvangen. Mensen die nog een vergoeding krijgen, worden hierover door het financiële concern geïnformeerd. Als de bank de informatie niet meer heeft, kunnen klanten zich ook met eigen informatie van voor 2008 melden.

Eerdere compensatieregeling

ABN AMRO kwam de oorspronkelijke compensatieregeling in september overeen met de Consumentenbond, waarmee toen nog zo'n 250 miljoen euro was gemoeid. Vanuit andere claimorganisaties was er kritiek dat de regeling niet voldoende zou zijn. Er werd zelfs al met juridische stappen gedreigd. Volgens ABN AMRO hebben die claimclubs geen rol gespeeld bij het besluit om de regeling te verruimen. 'We hebben dit gedaan omdat het kan en om een zo groot mogelijke groep klanten tevreden te stellen', zegt een woordvoerder. Hij legt uit dat de vergoedingen nu teruggaan tot de verjaringstermijn.

30 procent meer

Er waren al zo'n 200.000 klanten die een vergoeding konden verwachten. Dat worden er nu circa 30 procent meer. De eerste klanten van de in september aangekondigde regeling hebben inmiddels al hun geld ontvangen. Mensen die nog een vergoeding krijgen, worden hierover door het financiële concern geïnformeerd. Als de bank de informatie niet meer heeft, kunnen klanten zich ook met eigen informatie van voor 2008 melden. ABN AMRO zal de extra voorziening voor het uitbreiden van de compensatie meenemen in de resultaten van de bank over het vierde kwartaal van vorig jaar.

Qollect

Volgens claimorganisatie Qollect komt ABN AMRO de gedupeerden van woekerrentes nog altijd onvoldoende tegemoet. 'Zo heeft ABN AMRO aangegeven alleen de te veel betaalde rente op consumptieve kredieten te vergoeden. Maar hoe zit dat dan met de hypothecaire leningen en de talloze andere producten waarmee ABN AMRO haar klanten heeft misleid?', geeft de belangenbehartiger aan. Qollect is bezig met het voorbereiden van een collectieve zaak tegen ABN AMRO.

Geldbelangen

Een andere organisatie, Geldbelangen, stoort zich eraan dat ABN AMRO nog geen rente op rente vergoedt. Nieuwe juridische stappen vindt Geldbelangen evenwel niet nodig, want er zou hierover binnenkort toch nog een uitspraak volgen bij het Kifid.

Andere banken

Ook andere banken hebben aangekondigd klanten te compenseren die een te hoge rente hebben betaald op een lening. Bij Rabobank en ING werd al uitgegaan van het vergoeden van te veel betaalde rente vanaf 2001.

Bron: ANP