Moet ABN AMRO meer compensatie geven voor te hoge rente?

21-10-12-abnamro-abn-amro-bank-woekerrente-geldbelangen-consumentenbond-compensatie-ANP-372030892.jpg

ABN AMRO bereikte recent een regeling met Consumentenbond Claimservice: de bank zou klanten compenseren voor de te hoge rente die ze jarenlang rekende. Schrap die regeling, zegt de claimstichting Geldbelangen, want gedupeerde klanten hebben misschien wel recht op meer geld. 

ABN AMRO inde woekerrentes bij haar klanten, zo oordeelde het klachteninstituut Kifid in maart 2021. Klanten met een flexibel krediet of een rekening met de mogelijkheid tot rood staan bleven dezelfde rente betalen, terwijl de marktrente daalde. De bank moet de teveel betaalde rente dus terugbetalen. 

ABN AMRO compenseert klanten

Consumentenbond Claimservice overlegde in september een compensatieregeling met ABN AMRO. De bank trok er 250 miljoen euro voor uit en berekende dat ongeveer 200.000 gedupeerde klanten tussen de 50 en 1750 euro konden terugkrijgen. 

Echter, Stichting Geldbelangen vindt het aanbod te mager. De rekenmethode en de voorwaarden van de compensatie deugen niet, vindt de stichting. 

Rente-op-rente-effect niet meegerekend

ABN AMRO geeft namelijk de teveel betaalde rente simpelweg een-op-een terug, maar Geldbelangen wijst erop dat klanten voor hun lening zowel rente als schuldaflossing betaalden. Elke euro die zij teveel aan rente uitgaven, konden ze niet gebruiken om hun schuld af te lossen - waardoor de schuld, en dus het rentebedrag, langzamer kromp. De stichting eist dat dat ‘rente-op-rente’-sneeuwbaleffect wordt meegenomen in de compensatie. Kifid buigt zich op 1 november over dit punt. 

Een Consumentenbond-woordvoerder zegt tegen de Telegraaf dat de bond het ‘jammer’ vindt dat het rente-op-rente-effect niet wordt meegenomen, maar wijst erop dat gedupeerden 5 procent extra geld krijgen om dat gemis te compenseren. Volgens de Consumentenbond kunnen gedupeerden verder procederen om het effect volledig vergoed te krijgen, maar dat zou een ‘lang, duur en onzeker traject’ zijn.

Finale kwijting: niet meer terugkomen op de regeling

Geldbelangen vindt het daarnaast onjuist dat ABN AMRO eist dat gedupeerde klanten die akkoord gaan met de regeling, daarna nooit meer over de zaak klagen. Als de klant later een betere rechtspositie heeft tegenover de bank en een betere deal kan bedingen, mag zij of hij dat dus niet meer doen. Dat is vastgelegd in een zogenoemde finale kwijting-bepaling in de regeling. Ook die bepaling moet uit de compensatie verdwijnen, vindt Geldbelangen. 
 

Bron: Stichting Geldbelangen, Telegraaf