background branding

ABP houdt premie stabiel, maar ook pensioen niet verhoogd

021221 spaarvarken.jpg

Mensen en bedrijven die zijn aangesloten bij pensioenfonds ABP hoeven volgend jaar niet meer premie te gaan betalen. Maar een verhoging van de pensioenen zit er niet in. Het bestuur van het grootste pensioenfonds van Nederland heeft dit besloten.

Met de beslissing geeft ABP gehoor aan een eerdere oproep van onder meer vakbonden om de premie zo stabiel mogelijk te houden in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel. Aanvankelijk dacht het fonds eraan om de premie in 2022 wel te verhogen. Dat dit nu toch niet gebeurt wordt gecompenseerd in 2023 wanneer de zogeheten VPL-premie voor de overgangsregeling vroegpensioen vervalt. Dan kan een en ander verrekend worden.

Kans op pensioenverlaging in 2022 is nihil

Het uitblijven van indexatie, oftewel een verhoging van de pensioenen, zat er al aan te komen. De financiële positie van ABP laat dat uitgaande van de daarvoor geldende regels niet toe. Maar de kans op een pensioenverlaging in 2022 is nihil, benadrukt het fonds. Daarvoor wordt gekeken naar de actuele dekkingsgraad. Die graadmeter, die aangeeft hoe fondsen ervoor staan, zal bij ABP eind dit jaar naar verwachting ruim boven de benodigde ondergrens liggen.

De beleidsdekkingsgraad, een graadmeter die aangeeft hoe de fondsen ervoor staan, bedroeg afgelopen maand gemiddeld 107 procent. Dat betekent dat ze 1 euro en 7 cent in kas hebben voor elke euro aan verschuldigd pensioen. Maar aangezien dit cijfer een gemiddelde betreft, zijn er ook fondsen die er slechter voor staan.

Mogelijkheid om in januari al de pensioenen te verhogen

Onlangs schaarde een meerderheid van de Tweede Kamer zich achter een voorstel dat fondsen vanaf januari al de pensioenen mogen verhogen als hun beleidsdekkingsgraad eind dit jaar op 105 procent zit, mits zij zich al verbinden aan het nieuwe pensioenstelsel. Ook het kabinet zei te willen meewerken aan zo'n regeling. Maar Frank Driessen, directeur van Aon’s Retirement Solutions, denkt dat het niet gezegd is dat alle pensioenfondsen die straks aan de voorwaarden voldoen, ook echt gebruik willen maken van deze mogelijkheid.

Als de fondsen geld zouden uitgeven aan indexatie van de pensioenen, dan kunnen ze dat geld later niet meer op een andere manier inzetten. 'Pensioenfondsen zijn voorzichtig geworden met beloftes', benadrukt Driessen. Ze moeten volgens hem kijken naar het hele plaatje van alle in aantocht zijnde pensioenhervormingen. 'Toch kunnen wij ons voorstellen dat sommige fondsen wel een stapje zetten volgend jaar om het draagvlak te behouden', erkent de expert.

Niet iedereen gaat er op vooruit

Ouderenorganisaties reageerden onlangs nog sceptisch op het voorstel dat van de PvdA kwam. 'De gepensioneerde verpleegkundige, agent en leraar gaan er geen cent op vooruit', klonk het bij ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM. Ze wezen erop dat vooral de grootste pensioenfondsen van het land met hun dekkingsgraad nog onder het vereiste niveau zitten, waardoor miljoenen Nederlanders niets aan het voorstel zouden hebben. 'En het overgrote deel van de fondsen dat naar verwachting volgend jaar wél kan indexeren, kon dat al zonder deze deal', gaven ze ook aan.

Bron: ANP