background branding

Geen korting, maar ook geen verhoging bij grote pensioenfondsen

211021 pensioenfonds.jpg

Het gevaar van pensioenkortingen lijkt afgewend voor veel gepensioneerden. De fondsen ABP, PME en PFZW verwachten niet te hoeven korten. Maar een verhoging van de pensioenen zit er waarschijnlijk ook niet in, zegt ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool in het kwartaalbericht van het grootste pensioenfonds van Nederland.

De grote fondsen komen er de laatste tijd steeds beter voor te staan, mede dankzij de licht opgelopen rentes op de financiële markten. Maar anders dan bij veel kleinere fondsen is hun financiële positie nog niet voldoende verbeterd voor het verhogen van de pensioenuitkeringen, wat ook wel indexeren wordt genoemd. 'We begrijpen de roep om verhoging van het pensioen, maar de realiteit is dat de huidige regels, die voor alle fondsen gelden, daarvoor geen ruimte bieden', aldus Wortmann-Kool.

Dekkingsgraad loopt op tot 105 procent

De dekkingsgraad van ABP is opgelopen tot ruim 105 procent. Dat betekent dat het ambtenarenfonds voor elke euro aan toekomstige pensioenverplichtingen weer ruim 1,05 euro in kas heeft. Om te kunnen indexeren moeten fondsen er alleen nog beter voor staan. Bij zorgfonds PFZW en de metaalfondsen PMT en PME is de situatie niet heel anders. Daar bevinden de graadmeters zich op respectievelijk 102, afgerond 103 en bijna 105 procent.

'Wij zouden ook graag indexeren maar ondanks de stijging is daar helaas voor onze deelnemers nog geen zicht op', zegt Jos Brocken, werknemersvoorzitter van PMT. Eric Uijen, voorzitter van het uitvoerend bestuur bij PME, vult aan: 'We moeten realistisch blijven, want het herstel is nog steeds fragiel en de economie blijft nog kwetsbaar.'

'Gepensioneerden gaan er anders te veel op achteruit'

Vakbond CNV heeft weinig begrip voor het uitstellen van een verhoging van de pensioenen. Daarbij wijst pensioenonderhandelaar Patrick Fey op de sterk opgelopen prijzen. 'Mede doordat de inflatie nu zo snel stijgt door de hoge benzine- en gasprijzen moet indexatie snel plaatsvinden. Gepensioneerden gaan er anders te veel op achteruit.' Seniorenorganisaties Koepel Gepensioneerden, ANBO, KBO-PCOB en NOOM roepen het kabinet op om het verhogen van de pensioenen nu eindelijk mogelijk te maken. 'De meeste pensioenfondsen komen al veertien jaar niet aan indexatie toe. Dat is echt absurd.'

Onderzoeksbureau Aon becijferde onlangs dat de Nederlandse pensioenfondsen gemiddeld al op een dekkingsgraad zitten van 110 procent. Voor veel andere Nederlandse fondsen lijkt een beperkte pensioenverhoging daarmee wel dichterbij te komen. Of dit daadwerkelijk gebeurt, hangt ervan af hoe een fonds er eind dit jaar precies voor staat. Van de grotere fondsen staat bpfBOUW er wel al langer goed voor. Daar is de dekkingsgraad inmiddels opgelopen tot meer dan 122 procent. Bij bpfBOUW zijn de pensioenen de laatste jaren ook al wat omhooggegaan.

Bron: ANP