background branding

ACM: Energieleverancier HEM moet uitbetaling facturen, administratie en financiën op orde brengen

Hem Acm Nieuws 1

Allround Hollands Energie B.V. (ook bekend als Hollandse Energie Maatschappij, ofwel HEM) moet de financiën en administratie snel op orde te brengen en consumenten die nog geld tegoed hebben van hun eind- of jaarafrekening snel uitbetalen.  Dat laat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) weten.

Toezicht ACM

Alle bedrijven die gas en/of elektriciteit willen leveren aan consumenten en andere kleinverbruikers moeten hiervoor een vergunning hebben van de ACM. De ACM controleert of leveranciers op een betrouwbare manier energie kunnen leveren en of bedrijven voldoen aan de organisatorische, financiële en technische kwaliteiten.

Als een energieleverancier niet aan de vergunningvoorschriften voldoet treedt de ACM hier tegen op. In oktober 2022 heeft de ACM het toezicht op energieleveranciers aangescherpt.

Onderzoek naar HEM

De ACM heeft onderzoek gedaan naar HEM en geconstateerd dat HEM in ongeveer 60 procent van de gevallen te laat was met het terugbetalen van consumenten die nog geld tegoed hebben van hun eind- of jaarafrekening. Ook voldeed de financiële positie en de administratie niet aan de eisen die aan energieleveranciers worden gesteld.

Aanvullende voorschriften

Daarom heeft de ACM extra voorschriften opgenomen in de leveringsvergunningen van HEM. Naast het tijdig uitbetalen van facturen, moet HEM onder meer aantonen dat het bedrijf het eigen vermogen heeft versterkt en dat het bedrijf beschikt over frequente en goede financiële prognoses.

HEM moet aan deze voorschriften voldoen om te voorkomen dat de ACM de leveringsvergunningen intrekt.

ACM treedt op

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Klanten van HEM die bij hun eindafrekening of jaarafrekening geld tegoed hebben moeten hier te lang op wachten. Consumenten moeten er van uit kunnen gaan dat leveranciers hun zaken op orde hebben en dat zij hun geld snel terug krijgen als blijkt dat zij te veel vooruit hebben betaald. Daarom treedt de ACM hier tegen op.”

HEM heeft bij de ACM bezwaar gemaakt tegen het besluit om aanvullende vergunningvoorschriften op te leggen maar heeft al wel eerste stappen gezet in de uitvoering van de voorschriften.

HEM en Radar

Radar heeft al verschillende keren aandacht besteed aan HEM. Hieronder vind je een selectie.

Meer over