background branding

Als je ouders je scooter verzekeren, ben je niet verzekerd

Scooterverzekeringen zijn duur, zeker voor iemand van zestien jaar. Soms is de jaarlijkse premie zelfs hoger dan de nieuwwaarde van de scooter. Veel ouders omzeilen daarom de hoge premie door de scooterverzekering op hun eigen naam te zetten. Maar daar kleven wel veel risico’s aan. Om te beginnen dat je eigenlijk niet eens verzekerd bent. 

Als je een scooter rijdt, ben je verplicht om een WA-verzekering af te sluiten. Deze verzekering verzekert de schade die jij aanricht aan een tegenpartij. Naast een gewone WA-verzekering bestaat er een WA-casco verzekering, die je ook verzekert tegen schade door diefstal, inbraak en natuurschade. Een all risk-verzekering vergoedt ook nog schade door eigen schuld. Hoe meer verzekerd, hoe hoger de premie; en hoe jonger je bent, hoe duurder het wordt. 

Kans op ongelukken bij jongeren is groter

Verzekeraars bepalen hun premies op basis van de kans dat er schade uitgekeerd moet worden in de toekomst. 'Schadestatistieken onder met name jonge scooter bestuurders zijn slecht. Dat betekent dat zij veel meer ongelukken veroorzaken en ook zijn de kosten van die ongelukken vaak hoog', zegt Hans de Kok, directeur van Pricewise.

De premies voor een zestienjarige en een vijftigjarige scooterrijder

'Het verschil tussen een premie voor een jongere en een oudere is wel een factor vijf tot zes', vertelt De Kok. 'Dat betekent dat een jongere vijf tot zes keer zoveel betaalt voor de scooterverzekering dan een oudere leeftijdscategorie.'

Als we de maandelijkse kosten van een gewone WA-verzekering als voorbeeld nemen, betaalt een zestienjarige bestuurder 55 euro. Een volwassenen daarentegen betaalt 10 euro. Bij Beperkt Casco is dit 120 euro voor de jongere en en 40 euro voor de oudere; bij All Risk is de premie 210 euro ten opzichte van 60 euro. 

Verschillen in premies tussen verzekeraars

Ook zijn de onderlinge premieverschillen tussen verzekeraars groot. 'De meest voordelige WA-verzekering voor een scooter kost 55 euro per maand voor een jongere, terwijl diezelfde soort polis bij de duurste verzekeraar 210 euro per maand kost', vertelt De Kok. Stel je hebt dus de duurste polis, dan betaal je per jaar ruim 2.500 euro aan premie. Dat kan in sommige gevallen dus betekenen dat je in het eerste jaar al meer premie betaalt dan de waarde van de scooter.

Wat als je kind schade rijdt met de scooter?

Voor een ouder kan het dus een slimme keuze lijken om de scooter op zijn of haar naam te verzekeren. Maar dat is het niet. Zowel het kind als de scooter is niet verzekerd, terwijl je wel premie betaalt, dus je bent een dief van je eigen portemonnee. Als de zestienjarige bestuurder dan toch schade rijdt, is het gevolg dat je een hoger eigen risico moet betalen of dat de schade niet wordt uitgekeerd. Dat kan oplopen in tienduizenden euro’s. 

De gevolgen van frauderen met de 'hoofdbestuurder' van een scooter

Naast dat het flink in de papieren kan gaan lopen, wordt dit ook gezien als fraude. Bij het afsluiten van een scooterverzekering, wordt er namelijk gevraagd wie de hoofdbestuurder is. Als je als ouder daar aangeeft dat jij dat bent, terwijl je zoon of dochter het voertuig rijdt, dan pleeg je fraude. Je wordt dan acht jaar opgenomen in een register waardoor jij je niet meer bij jouw of andere verzekeraars kan verzekeren. Je kunt een verzekering dan alleen nog regelen via Het Waarborgfonds: daar hanteren ze vaak een tienvoud van wat je eerst als premie betaalde. 

De ouder kan de scooter wel verzekeren, maar moet dan wel het kind als hoofdbestuurder opgeven. De premie wordt in dat geval ook berekend op basis van de hoofdbestuurder. 

Verzekerd als je zelf een ongeluk veroorzaakt

De hoofdbestuurder van een scooter moet dus WA-verzekerd zijn. Echter, als bestuurder ben je met alleen een WA-verzekering nog niet verzekerd voor eigen schade als jijzelf een ongeluk veroorzaakt. Om dit ook te dekken, is volgens letselschadespecialist Karim Boutayeb een schadeverzekering opzittenden van belang: 'Die verzekering dekt dan ook de schade die je zelf door een ongeval oploopt waarbij het je eigen schuld is.'

Je denkt misschien: maar dan wordt het nóg duurder? Volgens De Kok is een aanvullende opzittende verzekering een paar euro per maand extra. Het loont vooral om de premies op een rijtje te zetten en te kiezen voor de best passende scooterverzekering.