background branding

Antoinettes antwoord op de reactie van de NVOG

Deze open brief van Antoinette Hertsenberg is haar antwoord op de open brief die de vereniging stuurde aan Radar, naar aanleiding van onze uitzending over bekkenbodemmatjes.

Geacht bestuur,

Wij betreuren ten zeerste dat een organisatie als de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie geen vragen van Radar meer wil beantwoorden als wij ‘onze lijn’ voortzetten. U doelt op onze kritische reportage over de wijze waarop bekkenbodemmatjes op de markt zijn gekomen, en de complicaties die zij veroorzaken.

U noemt een aantal redenen voor uw besluit.

  • Wij spreken van 1 op de 4 vrouwen die last krijgen van een verzakking, en u stelt dat dit onjuist is omdat het werkelijke aantal veel minder zou zijn. Dit bevreemdt ons: twee dagen eerder lezen wij in een ingezonden stuk van het NVOG op de website Medisch Contact: 'Een verzakking is een ernstige conditie waarbij uiteindelijk buikorganen zoals blaas en darm via de vagina of anus naar buiten komen, met als gevolg: ernstige problemen bij het plassen, bij ontlasten en bij seks, om maar te zwijgen van de bijbehorende psychische last. Zo’n verzakking treedt op bij een op de drie vrouwen.’
  • U spreekt over verdraaide beeldvorming, maar wij hebben op geen enkel moment gezegd of bedoeld te zeggen dat het over miljoenen vrouwen in Nederland zou gaan, en dit is ook niet op te maken uit de uitzending. Dat het wereldwijd wel over dergelijke aantallen gaat is informatie die afkomstig is van mensen die al jarenlang zich over deze kwestie buigen en die als een betrouwbare bron gezien kunnen worden.
  • Hoewel er, zoals u zegt, een hulplijn is, kunnen patiënten die hun matje willen laten verwijderen in Nederland niet terecht – dat is de brede ervaring van de vrouwen die zich bij Radar gemeld hebben.
  • Wij hebben niet gesuggereerd dat gynaecologen geen oog hebben voor patiënten die ernstig lijden onder de complicaties van hun implantaat, wij hebben laten zien dat vrouwen zich in de kou voelen staan. Dat hebben wij van veel vrouwen gehoord.
  • Wij hebben niet het beeld geschetst dat verwijdering van het implantaat effectief is. Sterker nog: wij hebben uitdrukkelijk gezegd dat de resultaten bij mevrouw Grenneman tegenvielen. Ook wij vinden pijnreductie van 1 op een schaal van 10 een matig resultaat, en een drama. Het is jammer dat u niet ingaat op haar volgende opmerkingen: hoe zou ze er aan toe zijn als het implantaat er nog in zat, gegeven het feit dat hij om haar darm gewikkeld was en er mogelijk een moment gekomen was dat hij daar doorheen zou snijden?
  • Wij beschrijven inderdaad een specifiek implantaat, dat is namelijk het implantaat dat het meest gebruikt is, zo blijkt uit de stukken van de IGZ. Het lijkt ons een goede journalistieke keuze om te focussen op de grootste speler van de markt: hoe is dit implantaat op de markt gekomen?
  • Wij hebben ons uiterste best gedaan om wederhoor te krijgen. U weet daar als NVOG alles van, u heeft op de dag voor de uitzending laten weten dat het geplande interview niet doorging. Wij hebben u uitdrukkelijk wel de mogelijkheid geboden.
  • Begin deze maand heeft de NVOG per e-mail een aantal vragen behandeld. Het meest belangwekkende antwoord, namelijk dat gynaecologen nu zelf implantaten registreren, is meegenomen in de uitzending. De vragen die wij tijdens het (door u afgezegde) interview wilden stellen en die wij op schrift hebben ingediend, zijn helaas niet door de NVOG beantwoord.
  • In de e-mail waarin uw open brief ons is toegezonden wordt gezegd dat dit stuk tevens het antwoord zou zijn op onze vragen. Maar bijvoorbeeld de vraag ‘hoe het kan dat de IGZ geconstateerd heeft dat 90% van de vrouwen die een bekkenbodemmatje hebben gekregen, zeggen dat ze onvolledig zijn voorgelicht’, is nog steeds niet beantwoord.

Wij vinden het spijtig dat u zo reageert op onze uitzendingen. Patiënten die geschaad zijn door implantaten hebben recht om te weten wat er is mis gegaan, wat  de resultaten waren van de onderzoeken voor de marktintroductie van het implantaat, hoeveel kennis er was over mogelijke complicaties en hoe er voor gezorgd kan worden dat de patiënt in de toekomst beter geïnformeerd gaat worden en zelf een keuze kan maken.

Wij denken dat een open houding en eerlijke informatie onterechte angst bij patiënten zal wegnemen. Goede voorlichting, ook als onbekend is welke complicaties een implantaat op de lange termijn kan hebben. Het zou de NVOG sieren als zij met open vizier zou meewerken aan onze uitzendingen, en zij is hierbij alsnog van harte uitgenodigd om dat te doen.

Reactie Radar

Antoinette HertsenbergLees de reactie van de NVOG