background branding

Baan op de tocht door long covid

Je bent al twee jaar aan het herstellen en nog steeds niet beter. Dit geldt voor mensen met ‘long covid’; die houden langdurig klachten nadat ze corona hebben gehad. Na twee jaar ziek te zijn, dreigt de eerste groep in maart hun baan te verliezen, terwijl de kans groot is dat ze corona hebben opgelopen op de werkvloer.

Verplegers, leraren en caissières, het zijn voorbeelden van functies die aan het begin van de coronacrisis door moesten werken, met in veel gevallen geen of beperkte beschermingsmiddelen. Een deel van hen zit nu bijna twee jaar ziek thuis vanwege Long Covid, dat hoogstwaarschijnlijk is opgelopen op de werkvloer.

Baan verliezen en in een uitkering terechtkomen

Want hoe zit het nou precies met de uitkeringen? Als je ziek bent, moet je werkgever maximaal twee jaar je loon doorbetalen. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke contracten en is in ieder geval 70% van je salaris. Als je een tijdelijk contract hebt, en je contract loopt in die twee jaar af; dan krijg je een uitkering vanuit de Ziektewet. 

Ben je na twee jaar nog steeds ziek en word je meer dan 35% arbeidsongeschikt bevonden, dan heb je recht op een WIA-uitkering. WIA betekent Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De hoogte van de WIA is afhankelijk van hoeveel je hebt verdiend in het jaar voorafgaand aan je ziekte. Globaal is dit ongeveer 60% van je netto inkomen. Je inkomen gaat er dus flink op achteruit en daarnaast zul je opnieuw bij je baan moeten solliciteren, wanneer je weer beter bent. 

Oproep aan de overheid

Inmiddels zijn al twee meldpunten, een voor de zorg en een voor het onderwijs, gestart om de omvang van het probleem van langdurige covid in verschillende sectoren in kaart te brengen. Verwacht wordt dat er nog meer meldpunten komen voor andere sectoren. Door het in kaart brengen van de problematiek hopen de sectoren dat het kabinet of het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een regeling treft voor longcovidpatiënten. 

Onder andere is een verzoek gedaan voor een tegemoetkomingsfonds voor zorgmedewerkers met een maximaal bedrag van 20.000 euro per slachtoffer. Eind januari is er een motie (door Van der Plas en Hijink) ingediend met het verzoek aan de regering om zorgverleners tegemoet te komen en verlies van werk en inkomen te voorkomen. De hele coalitie stemde tegen. Ook een reactie van het ministerie is nog steeds uitgebleven op de vraag hoe deze deze groep wordt gecompenseerd.

Langetermijngevolgen covid nog onbekend

Er is nog niet veel bekend over de langetermijngevolgen van het coronavirus, aangezien klachten per persoon enorm kunnen verschillen. Zo geeft Paulien Goossens aan, revalidatiearts bij revalidatiecentrum Merem. ‘Men denkt vaak dat het te maken heeft met de longen, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Het gaat heel erg over wat je vage klachten zou kunnen noemen. Hartkloppingen na inspanning, koorts na inspanning, een benauwd gevoel, brain fog, dus dat je geen idee hebt eigenlijk wat je aan het doen bent en je bent vaak heel erg moe.’

De stress die covidpatiënten ervaren door de financiële zorgen die ze krijgen, helpen niet mee bij het herstel. ‘We denken dat het stresssysteem van slag is’, zegt Goossens. ‘Bij deze patiënten zie je dat het stresssysteem overal door van slag kan raken en dat een uitputting volgt. En waar dat nou precies van komt? Ja... dat is de één miljoen dollar vraag denk ik.' 

Het Longfonds heeft de website coronaplein opgericht. Hier kunnen coronapatiënten terecht om contact te krijgen met andere lotgenoten, daarnaast staan er adviezen op de site en informatie over het verloop van de ziekte. 

Reactie minister Langdurige Zorg en Sport

Radar vroeg aan minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport wat zij gaat doen om covidpatiënten tegemoet te komen. Haar reactie:

'Afgelopen week heb ik een goed gesprek gehad met een aantal zorgverleners met langdurige klachten na een COVID-besmetting. Dat heeft meer inzicht gegeven in de situatie waarin zij zich bevinden. Het is belangrijk dat zorgmedewerkers die langdurig ziek zijn geworden behouden blijven voor de zorg. Vandaag adviseerde de Gezondheidsraad ook om aanvullend onderzoek te doen naar long-covid, onder meer naar mogelijke oorzaken en risicofactoren, om beter in te kunnen zetten op preventie, diagnostiek en behandeling. We houden de ontwikkelingen nauwkeurig in de gaten.'

Forumreacties

28
  • Door Radar

Je bent al twee jaar aan het herstellen en nog steeds niet beter. Dit geldt voor mensen met ‘long covid’; die houden langdurig klachten nadat ze corona hebben gehad. Na twee jaar ziek te zijn, dreigt de eerste groep in maart hun baan te verliezen, terwijl de kans groot is dat ze corona hebben opgelopen op de werkvloer. Is dit herkenbaar voor jou of ken je mensen in deze situatie? 14 februari werd dit besproken in de Radar-uitzending. Hier kijk je het terug: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/long-covid/

  • Door Curious Bead

Dit is natuurlijk super vervelend, maar hoe is dit anders dan voor alle andere mensen die langdurig ziek zijn geworden en in de WIA terecht zijn gekomen? Die hebben precies dezelfde problemen dus waarom deze nu uitlichten?

  • Door Nel61

Wederom word het cruciale beroep DE POLITIE vergeten!11111jammer