Banken nemen maatregelen tegen incassobemiddelaar Direct Solutions

De Nederlandse bank Knab heeft maatregelen genomen tegen incassobemiddelaar Direct Solutions. De organisatie belt mensen op met de mededeling dat zij ergens een factuur open hebben staan, maar die facturen lijken niet te bestaan. De redactie van Radar ontving tientallen klachten over deze handelswijze. Ook ABN AMRO overweegt om passende maatregelen te nemen.

Direct Solutions is een in Amsterdam gevestigd kantoor dat zegt te bemiddelen tussen schuldeisers en schuldenaren. Ze bellen daarvoor mensen uit heel Nederland op met steeds dezelfde mededeling, namelijk dat zij nog een rekening open hebben staan. Als zij niet binnen drie dagen betalen wordt gedreigd met een deurwaarder. Zo ook Jolanda Coolen, die een rekening van 182,40 euro moest betalen. 'Ik zou een hotelovernachting en een diner geboekt hebben op 20 september, maar ik weet nergens wat van', vertelt ze. 'Ik heb toen doorgevraagd naar bewijsmateriaal en ik merkte dat de jongen aan de telefoon wat onzeker werd.' Andere gedupeerden vertellen dat de druk vanuit het bedrijf zo groot is, dat zij tijdens het telefoongesprek al de betaling doen. Vervolgens horen ze nooit meer iets van de organisatie.

Banken nemen maatregelen

Radar besteedde in november al aandacht aan het bedrijf, daarna leek het aantal klachten terug te lopen. Inmiddels komen wekelijks weer tal van berichten binnen op de redactie. Radar heeft daarom gevraagd wat de banken, waar Direct Solutions klant bij is, doen. Daarop heeft Knab laten weten dat naar aanleiding van ontvangen klachten onderzoek gedaan is naar de rekeninghouder en dat daarna maatregelen tegen de rekeninghouder zijn getroffen. ABN AMRO laat weten met het bedrijf in contact te treden. 'Afhankelijk van de uitkomsten zullen passende maatregelen worden genomen.'

Beluister het item uit de radio-uitzending van 25 november 2017

Organisatie wil niet reageren

De redactie van Radar heeft Direct Solutions gevraagd om in de uitzending te reageren op de klachten die zijn binnengekomen. Echter, dat zien ze niet zitten. Volgens Lieme van Bergen heeft het bedrijf na deze uitzending een overleg met iemand uit de achterban van Radar, die de problemen met het bedrijf zou willen oplossen. Wie die persoon is wil Van Bergen ook pas na de uitzending zeggen. Ook geeft Van Bergen geen antwoord op de vraag wie Necibettin Güzel is en kunnen wij hem niet te spreken krijgen. Deze persoon is volgens de Kamer van Koophandel de directeur van de organisatie en tevens de enige werkzame medewerker.

'Meld verdachte situaties bij de ACM'

Advocaat Caspar Janssens van Kneppelhout & Korthals Advocaten verwondert zich over de gang van zaken. 'Ik zal me voorzichtig uitdrukken, maar ik geloof helemaal niets van het verhaal van Direct Solutions. Ik ben heel erg benieuwd of dat gesprek wel zal plaatsvinden. Ik weet dat jullie een grote en trouwe achterban hebben en als dat gesprek al zou plaatsvinden, dan zouden jullie hiervan toch op de hoogte zijn geweest? Ik denk dat Lieme van Bergen het hele verhaal uit zijn duim zuigt.' Janssens raadt mensen aan om contact op te nemen met de Autoriteit Consument & Markt (ACM). 'Laat Direct Solutions maar bewijzen dat de vordering die ze zeggen te hebben ook daadwerkelijk bestaat. Ook bij een rechter zal Direct Solutions moeten bewijzen dat de vordering die ze zegt te hebben vaststaat.'

Wie al betaald heeft, zal het volgens Janssens lastig krijgen om het geld terug te krijgen. 'Er is geen sprake van een automatische afschrijving of een onterechte automatische afschrijving en dan kan de bank niets voor je doen. Ik vrees dat je dan zelf een juridische procedure tegen Direct Solutions zal moeten starten om je geld terug te krijgen, maar dat is natuurlijk een hele toer. Een andere mogelijkheid is om aangifte te doen bij de politie. Als er geen vordering is en je hebt betaald, dan is er sprake van oplichting. Als justitie Direct Solutions zou vervolgen kan je je als slachtoffer in dat proces voegen en dan de schade van Direct Solutions vorderen. Naast de strafzaak zal de strafrechter dan meteen de schadevergoeding beoordelen en die toewijzen.'

Zo moet een aanmaning eruit zien: veertiendagenbrief

Caspar Janssens trad eerder als advocaat namens de Consumentenbond op in een zaak waarin beslist werd hoe een aanmaning eruit moet zien. In de vaktermen gaat het dan om een 'veertiendagenbrief'. Waar moet zo’n brief aan voldoen? 'De veertiendagenbrief moet je sturen als je aanspraak wil maken op buitengerechtelijke incassokosten. Dat zijn wettelijk vastgestelde kosten waarop een bedrijf aanspraak kan maken als je te laat betaalt. Daarvoor moet dan wel een brief worden verstuurd waarin je als consument nog een termijn van veertien dagen krijgt voor betaling zonder dat je de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt.'

Deze brief moet aan tal van voorwaarden voldoen. Janssens: 'In de brief moet een goede termijn zijn genoemd. De termijn vangt aan op de dag na ontvangst van de brief en het incassobureau moet bewijzen dat de brief door de consument is ontvangen. Als het incassobureau dus geen aangetekende brief stuurt loopt het een risico dat het niet kan bewijzen dat de brief is ontvangen. De termijn moet goed zijn berekend en is afhankelijk van de dag van verzending. Vuistregel van de Hoge Raad is dat de brief op de tweede dag na verzending wordt bezorgd, waarbij zondagen, maandagen en feestdagen niet meetellen. De termijn vangt aan op de dag na de ontvangst van de brief'.

Als de brief niet aan de voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld omdat een verkeerde termijn gehanteerd is, dan geldt de brief niet en ben je dus geen incassokosten verschuldigd. 'De rechter moet dit allemaal uit eigen beweging controleren, ook als je als consument niet reageert op een dagvaarding en niet in het geding verschijnt.' Mocht het incassobureau een fout gemaakt hebben, dan moet de gehele procedure opnieuw gevolgd worden. Extra kosten mag een bedrijf dus nooit zomaar in rekening brengen.

Meer over