Banken verstrekken voortaan transparante aflosnota's

10082021boeterente.jpg

Elf Nederlandse banken verstrekken inmiddels transparante aflosnota's. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van online hypotheekadviseur Ikbenfrits.nl. Er is opnieuw onderzoek uitgevoerd, omdat in 2019 bleek dat veel banken niet duidelijk waren welke kosten zij in rekening brengen als je je hypotheek vervroegd aflost.

Wie zijn hypotheek voortijdig oversluit, moet een boeterente betalen aan de bank. Banken verstrekken hiervoor een aflosnota en daarop moet precies te zien zijn welke kosten ze in rekening brengen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in 2017 een leidraad opgesteld hoe je zo'n berekening moet maken.

Niet alle banken waren in het verleden duidelijk over de in rekening gebrachte kosten. Radar liet dit in 2019 al zien met behulp van een onderzoek van Ikbenfrits.nl.

Radar over boeterentes

Slechts twee van de twaalf banken transparant

Toen bleken slechts twee van de twaalf onderzochte banken hun berekening op orde te hebben. En bij de overige tien ontbrak essentiële informatie. En dat het controleren van je boeterente belangrijk is, bleek uit een andere uitzending van Radar: Van Lanschot bracht bij ruim 2200 klanten teveel boeterente in rekening. Dit bedrag is inmiddels gecompenseerd. 

Radar over boeterentes van Lanschot

Juiste informatie op aflosnota

Na twee jaar was het tijd voor een vervolgonderzoek. Ikbenfrits.nl controleerde opnieuw 11 banken op 22 punten die in samenwerking met de Consumentenbond zijn vastgesteld. Dit keer bleken alle aflosnota's de juiste informatie te verstrekken aan klanten. Hierdoor kunnen consumenten hun boeterenteberekening controleren. 

In het persbericht van Ikbenfrits.nl kun je de scores zien van alle banken. Ikbenfrits.nl is blij dat alle banken enorm vooruit zijn gegaan.