Betere regels nodig voor duurzaamheidskeurmerken: 'Onduidelijkheid bij consument'

24meiacm.jpeg

De politiek moet in actie komen tegen de vele duurzaamheidskeurmerken die nu op producten staan. Uit onderzoek in opdracht van de Autoriteit Consumenten en Markt (ACM) blijkt dat consumenten maar weinig weten van de keurmerken, iets wat wel nodig is om hen te helpen bij het maken van een duurzamere keuze. 'Het grote aantal duurzaamheidslabels vermindert de bruikbaarheid voor de consument', aldus de toezichthouder. 'Bovendien geven ze de consument te weinig informatie om houvast te bieden.'

'De wetgever is aan zet om duidelijke regels te stellen aan keurmerken', zegt Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid van de ACM. Volgens de toezichthouder verwachten consumenten dit ook van de politiek. Uit het onderzoek blijkt dat het meest behoefte is aan een soort duurzaamheidsscore, vergelijkbaar met energielabels. 'Met meer informatie en daarmee betere kennis over de keurmerken, geven consumenten aan ze ook vaker te gaan gebruiken.'

'Informatie op keurmerk moet controleerbaar, vergelijkbaar en overzichtelijk zijn'

'Duurzaamheidskeurmerken kunnen consumenten helpen duurzame keuzes te maken, maar dan moet de informatie wel controleerbaar, vergelijkbaar en overzichtelijk zijn', aldus Hijmans van den Bergh. 'Dat is nu niet het geval.' Een kwart van de respondenten in het onderzoek gaf aan vertrouwen te hebben in duurzaamheidskenmerken. ACM noemt de kennis ervan bij consumenten 'opvallend gering'.

Door ontbreken van duidelijke regels, is het lastig voor ACM om te controleren en handhaven

Het ontbreken van duidelijke regels maakt het de toezichthouder ook lastiger om keurmerken te controleren en te handhaven als deze niet blijken te kloppen. ACM is nu bezig duurzaamheidsclaims van bedrijven in de sectoren kleding, energie en zuivel te controleren. Naar vier bedrijven in de energie- en kledingindustrie lopen vervolgonderzoeken naar mogelijk misleidende claims. 'Verder zijn er in het onderzoek naar de kledingindustrie vier handhavingsverzoeken gestuurd naar collega-toezichthouders in het buitenland.'

Bron: ANP