background branding

Binnenkort rente op studieschuld, mbo-studenten gaan het meest betalen

Studierente.jpg

Komend jaar gaan studenten rond de 0,4 procent rente betalen op hun studielening. De rente voor mbo’ers is hoger: 1,8 procent. Volgens een berekening van FD zou het tarief op het hoogste punt in twaalf jaar tijd komen. 

Landelijke studentenkoepels eisen dat minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs ingrijpt en de rente komend jaar op nul laat staan, zodat studenten geen extra lasten krijgen. 

‘Rente kan niet op nul’

Eind dit jaar zal de minister de rente op studieleningen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) formeel vastzetten. Volgens hem is het aannemelijk dat de rente stijgt en heeft hij geen bevoegdheid om die op nul te houden. 

Rente voor mbo’ers wordt vier keer zo hoog

De studierente is afhankelijk van de gemiddelde rente waartegen de Nederlandse overheid geld leent voor een periode van vijf jaar. Volgens de in de wet opgenomen rekenmethode gaan hbo- en universitair geschoolde studenten daardoor in 2023 zo’n 0,4 procent rente over hun lening betalen. 

Dit geldt niet voor mbo-studenten. De rente wordt voor hen vier keer zo hoog: zo’n 1,8 procent. Volgens voorzitter Jelmer Becker van JOB MBO, de belangenvereniging voor mbo’ers, is het oneerlijk dat mbo-studenten voor dezelfde leningen meer gaan betalen. ‘Ze verdienen minder en worden wel meer belast.’ 

Ongelijkheid onder studenten

Becker vindt dat er meer nadelige regels zijn voor mbo-studenten dan voor andere studenten. De renteverhoging is het ‘zoveelste voorbeeld van ongelijkheid’. Mbo’ers moeten bijvoorbeeld afbetalen als zij op bijstandsniveau verdienen, terwijl andere studenten dat pas hoeven vanaf het minimumloon. Ook hebben zij minder tijd om af te lossen, namelijk maar vijftien jaar. Bij hbo- en wo-studenten is dat 35 jaar. 

Het is onduidelijk waarom er voor mbo’ers andere regels gelden. Het kabinet gaat kijken of er mogelijkheden zijn om het stelsel voor studieleningen voor alle studenten gelijk te trekken. Als dit gebeurt, kost het geld en dat kan volgens Dijkgraaf alleen worden bewerkstelligd door de basisbeurs van alle studenten te verlagen. 

Gemiddelde studieschuld

De schuldenlast van mbo’ers neemt toe. Zo’n 43 procent leent voor zijn studie en 16 procent heeft een schuld van 10.000 euro of meer bij DUO. Gemiddeld is de studieschuld van een mbo’er 6600 euro. Als je daar een rente van 1,8 procent over betaalt, kost het die student een extra tientje per maand. 

Gemiddeld lenen studenten in het theoretisch onderwijs een hoger bedrag. Als de rente wordt verhoogd kan dit voor enkele tientjes tot een paar honderd euro per jaar aan extra kosten zorgen. Studenten die klaar zijn met studeren hebben een gemiddelde schuld van 20.300 euro. De schuld van ruim 100.000 mensen is hoger dan 50.000 euro. 

Oorzaak stijgende studierente

De oorzaak van de stijgende studierente is de snel toenemende rentes op de kapitaalmarkten. De Europese Centrale Bank en de Amerikaanse Federal Reserve proberen de hoge inflatie af te remmen middels hun beleidsrentes snel te verhogen. Dit heeft tot gevolg dat de Nederlandse staat een hogere vergoeding moet betalen om te lenen. 

Studenten maken zich zorgen

De rente zal waarschijnlijk de komende jaren niet weer omlaag gaan, wegens de situatie op de financiële markten. ‘Voor de meesten valt de rentestijging nu nog mee, maar ze maken zich wel grote zorgen', zegt Joram van Velzen van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

Bron: FD