Minister Schouten houdt voet bij stuk: geen energietoeslag voor studenten

Carola Schouten.jpg

Armoedeminister Carola Schouten blijft bij haar besluit dat studenten geen aanspraak kunnen maken op de toeslag van 1300 euro, die is bedoeld om de hoge energiekosten te compenseren. Ze vreest dat veel studenten anders de toeslag krijgen terwijl ze deze helemaal niet nodig hebben. Daarmee geeft ze niet toe aan Groningse studenten die donderdag protesteerden omdat ze het oneerlijk vinden om te worden uitgesloten van de regeling.

Als alle studenten in een studentenhuis van twaalf mensen 1300 euro energietoeslag krijgen, dan ontvangen ze volgens Schouten veel meer geld dan ze nodig hebben om de rekening voor gas en licht te betalen. De regeling is bedoeld om mensen met een laag inkomen te helpen met hun hoge energierekening. Specifiek alleen de studenten betalen die wel een eigen energierekening hebben, is volgens de minister niet uitvoerbaar. Ze beschikt namelijk niet over de persoonsgegevens waarmee kan worden bepaald wie geld krijgt en wie niet.

DUO verdeelt niet de energietoeslag

Schouten heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) meerdere keren gevraagd of die de energietoeslagen kan verdelen onder studenten. Die zegt niet over de benodigde gegevens te beschikken en het bovendien al druk te hebben met de herinvoering van de basisbeurs. Dan blijft volgens Schouten de optie over om alle uitwonende studenten de energietoeslag van 1300 euro te betalen. Dat zal de Staat volgens de minister 200 miljoen euro kosten en dat vindt ze te duur.

Kamerleden verschillen van mening

'Op dit punt verschillen we fundamenteel van mening', zegt Kamerlid Stephan van Baarle van DENK. Hij wijst erop dat ook veel mensen die het financieel wel redden profiteren van de recente koopmaatregelen die zijn genomen vanwege de hoge inflatie en energieprijzen. De politicus begrijpt niet waarom dat bij studenten dan wel een bezwaar is. 'Op die tientallen miljarden is 200 miljoen ineens een probleem.' Coalitiepartijen CDA en D66 spreken op dit punt geen steun uit, maar vragen Schouten wel om naar alternatieve oplossingen te kijken.

Gemeente kan niet gericht helpen

Het kabinet heeft eerder 35 miljoen euro vrijgemaakt voor individuele studenten die op kamers wonen en in financiële problemen komen omdat ze hun eigen energierekening moeten betalen. Het is aan de gemeenten om dit bedrag te verdelen. Wethouders van dertien studentensteden hebben Schouten en onderwijsminister Robbert Dijkgraaf donderdag in een brandbrief gevraagd om dit te regelen via de DUO - die het dus te druk heeft volgens Schouten. Want ook gemeenten hebben volgens de briefschrijvers te weinig informatie over studenten om ze gericht te kunnen helpen.

Overleef de energierekening

Door de alsmaar stijgende energiekosten worden huishoudens geconfronteerd met een hoge energierekening. Voor veel mensen, en dat blijft niet beperkt tot de laagste inkomens, is dit reden tot grote zorg. Radar maakte een serie vol tips die daadwerkelijk kunnen helpen met energie-besparen. De serie genaamd 'Overleef de energierekening', is gratis te zien via NPO-Start

Bron: ANP