BKR-registratie verwijderen

Op internet zijn diverse partijen actief die aanbieden om terechte negatieve BKR-registraties te verwijderen. BKR waarschuwt hiervoor en zegt: 'wees voorzichtig met dergelijke aanbiedingen. Het kost u vaak veel geld en het resultaat is zeker niet altijd verwijdering van uw registratie.'

Dynamiet Nederland

Ook het bedrijf Dynamiet Nederland adverteert volop. Ze beweren zowel onterechte als terechte BKR registraties van mensen te kunnen laten verwijderen. Volgens Dynamiet Nederland directeur Deepak Thakoerdien handelt zijn bedrijf volgens de Nederlandse en Europese wetgeving en dwingen zij verwijdering van registraties af bij verschillende kredietverstrekkers.

Update

Update: Dynamiet Nederland levert extra bewijsstukken

In september 2023 heeft Dynamiet Nederland nog eens tien zaken aangeleverd als bewijsmateriaal. Uit deze zaken - van verschillende kredietverstrekkers - blijkt dat een terechte BKR-registratie eventueel verwijderd kan worden. De kredietverstrekker moet in zo'n geval besluiten dat het belang van de persoon zwaarder weegt dan het belang dat nieuwe kredietverstrekkers de oude schulden van die persoon bij het BKR kunnen checken. 

Procedure

Financiële instellingen zijn verantwoordelijk om een registratie door te geven aan het BKR. Zij moeten daarbij aan een aantal duidelijke regels voldoen. Zo moeten ze bijvoorbeeld op tijd iemand waarschuwen als die een negatieve registratie dreigt te krijgen. Soms kan de bank niet meer bewijzen dat ze dat hebben gedaan. Dynamiet Nederland heeft ons een tiental zaken overlegd waarin hun werkwijze duidelijk wordt. In vier van dit soort zaken heeft de rechter besloten dat de registratie verwijderd moet worden omdat de procedure niet klopte.

In zes andere gevallen die Dynamiet heeft opgestuurd bepaalde een rechter dat de registratie inbreuk is op de persoonlijke levenssfeer. Het gaat hierbij om een kleine bedragen, jaren eerder opgelopen bij bijvoorbeeld een postorderbedrijf en zijn inmiddels afbetaald. De rechter vond dat het belang van de registratie niet opweegt tegen de nadelen die de persoon hiervan ondervindt en de registraties moeten dus verwijderd worden. 

Voorbeeld

Dynamiet Nederland claimt dus dat een terechte BKR notering inderdaad verwijderd kan worden en toont dit ook aan door middel van een tiental rechterlijke uitspraken en een brief van een kredietbank. In 2015 heeft deze kredietbank een terechte notering verwijderd door tussenkomst van Dynamiet Nederland. Desgevraagd laat de bank Radar weten dat het klopt dat deze terechte notering verwijderd is, maar dat dit geval een zeer specifiek geval is en verder zegt zij: 'Ons algemene beleid bij verzoeken tot verwijdering van een BKR-registratie is dat wij deze, indien dit een terechte registratie betreft, niet verwijderen. Het tussentijds verwijderen van een registratie geeft naar onze mening een verkeerd signaal naar toekomstige kredietverstrekkers. Dit is zowel ter bescherming van de financiële sector als ter bescherming van de klant.' BKR laat weten deze zaak te onderzoeken en blijven van mening dat een terechte notering nooit verwijderd mag en kan worden. Overigens kan Dynamiet Nederland Radar niet meer bewijsstukken van kredietverstrekkers overhandigen waarin vermeld staat dat zij overgaan tot verwijdering van de terechte registratie, terwijl het bedrijft claimt ruim 3000 voornamelijk terechte registraties per jaar te verwijderen.

Verdienmodel

Maar het is niet alleen de vraag of een notering wel of niet verwijderd kan worden. Radar kreeg meerdere klachten van klanten over de hoge kosten die verwijdering met zich meebrengt, zonder de garantie dat er ook maar iets verwijderd wordt. Dynamiet Nederland maakt aan de telefoon, middels een specifieke workflow een inschatting of een zaak haalbaar is of niet. Daarna gaat het bedrijf aan de slag voor je. Het is echter niet gegarandeerd dat de zaak ook wordt gewonnen. Wel is zeker dat als je zaak wordt aangenomen je een vooronderzoek of een volledig pakket moet betalen. Radar sprak met een klant die ruim 900 euro aan Dynamiet Nederland heeft betaald met de hoop dat zijn negatieve registraties verwijderd zouden worden, zodat hij alsnog een nieuwe auto kon kopen. Dynamiet Nederland liet de klant zowel telefonisch als schriftelijk weten dat hun werkzaamheden tot totale verwijdering van de BKR-registraties zouden moeten leiden. Dit is hen echter niet gelukt, waardoor de de klant niet alleen 900 euro armer is, maar ook nog altijd negatief geregistreerd staat bij het BKR.

Dynamiet laat Radar weten dat de betreffende klant geen gebruik gemaakt heeft van vervolgmogelijkheden. Dynamiet had voor de klant naar de rechter kunnen stappen en dus was het dossier, volgens hen, nog niet uitbehandeld.

Dynamiet Nederland geeft aan dat met hun ontevreden klanten willen kijken naar een passende oplossing. Dit betekent overigens niet dat iedere ontevreden klant een (gedeeltelijke) restitutie krijgt. Dit zal van geval tot geval bekeken worden. Het bedrijf verwijst ontevreden klanten naar hun klachtenprocedure

Joke de Kock, voorzitter Nederlandse vereniging voor Volkskrediet, is van mening dat BKR- registraties er niet voor niets zijn. Ze is daarom ook geen voorstander van bedrijven zoals Dynamiet Nederland.

Stappenplan: Oneens met BKR-registratie

Lees de reactie van BKR

Forumreacties

17
  • Door Radar

Op internet zijn diverse partijen actief die voor veel geld aanbieden om terechte negatieve BKR-registraties te verwijderen – ook als deze terecht zijn. BKR zelf waarschuwt hiervoor en zegt dat dit niet kan. Radar zoekt uit of het lukt om terechte BKR-registraties kwijt te raken. Maandag 16 januari in Radar, om 20:30 uur bij AVROTROS op NPO 1

  • Door Jantje7

Op internet zijn diverse partijen actief die voor veel geld aanbieden om terechte negatieve BKR-registraties te verwijderen – ook als deze terecht zijn. BKR zelf waarschuwt hiervoor en zegt dat dit niet kan. Radar zoekt uit of het lukt om terechte BKR-registraties kwijt te raken. Maandag 16 januari in Radar, om 20:30 uur bij AVROTROS op NPO 1
''terechte negatieve BKR-registraties te verwijderen – ook als deze terecht zijn.'' ??

  • Door Moneyman

Op internet zijn diverse partijen actief die voor veel geld aanbieden om terechte negatieve BKR-registraties te verwijderen – ook als deze terecht zijn. BKR zelf waarschuwt hiervoor en zegt dat dit niet kan. Radar zoekt uit of het lukt om terechte BKR-registraties kwijt te raken. Maandag 16 januari in Radar, om 20:30 uur bij AVROTROS op NPO 1
''terechte negatieve BKR-registraties te verwijderen – ook als deze terecht zijn.'' ??
Duidelijk toch? Onterechte registraties verwijderen is prima, terechte natuurlijk niet. Maar toch wordt dat beloofd.