background branding

Burgerinitiatief moet kosten in woekerpolissen transparant maken

26052020 woekerpolis.jpg

ConsumentenClaim is samen met de Consumentenbond, de Vereniging Woekerpolis.nl en de Stichting Woekerpolisproces een burgerinitiatief gestart om de kosten in kapitaalverzekeringen transparanter te maken. Het doel is een wetswijziging zodat consumenten voortaan volledig worden geïnformeerd over alle kosten in euro’s die gedurende de looptijd door verzekeraars worden ingehouden. Om een wetswijziging op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen zijn 40.000 handtekeningen nodig.

Onduidelijk hoe hoog de kosten zijn

In Nederland zijn 7 miljoen kapitaalverzekeringen (beter bekend als woekerpolissen) afgesloten. De bedoeling was kapitaal op te bouwen om aan het eind van de looptijd je hypotheek af te lossen of als (aanvullend) pensioen of om te sparen voor de toekomst. Bij veel van dit soort producten is onduidelijk hoe hoog de kosten zijn. Ondanks alle gevoerde rechtszaken in het woekerpolisdossier zijn nog steeds niet alle kosten transparant. De consument heeft geen idee hoe hoog de exacte kosten zijn.

Burgerinitiatief

Met dit burgerinitiatief willen de organisaties dat consumenten voortaan inzage krijgen over alle ingehouden kosten en dat dit ook terug te vinden is op het jaarlijkse overzicht. Zoals:

  • Fondsbeheerskosten ook bekend als lopende kosten. Dit zijn jaarlijkse kosten om fondsen te beheren en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Deze kosten zijn vaak een percentage van de totale waarde van het beleggingsfonds.
  • Kosten die een beleggingsfonds maakt, maar die niet in de fondsbeheerskosten zitten. Zoals de op- en afslag ten opzichte van de intrinsieke waarde die sommige beheerders hanteren bij het kopen en verkopen van participaties in het fonds.
  • De transactiekosten voor het aan- en verkopen van de aandelen en obligaties waarin het fonds belegd. Hoe actiever een fonds handelt, hoe hoger deze aan- en verkoopkosten zijn.
  • Cumulatieve bedragen van kosten, zoals bijvoorbeeld de totaal uitbetaalde provisie aan de tussenpersoon.
  • En een optelsom van alle kosten over de gehele looptijd van de verzekering

30 tot 40 procent van de premie inleg gaat op aan kosten

Nog steeds gaat zo'n 30 tot 40 procent van de premie inleg op aan kosten. Dat heeft Radar veelvuldig laten zien in uitzendingen.
Sinds 2008 krijgen consumenten jaarlijks verplicht een waarde-overzicht toegestuurd, maar deze overzichten zijn onvolledig. Ze geven namelijk geen inzicht in de kosten die vóór 2008 zijn ingehouden. Door een optelsom van alle kosten over de gehele looptijd van de polis te geven, weten consumenten wat ze daadwerkelijk voor hun verzekering hebben betaald. En daarom is er een wetswijziging hard nodig.

Onaanvaardbaar

Het gebrek aan inzage in kosten is volgens Stef Smit, directeur van ConsumentenClaim: 'Onaanvaardbaar en niet van deze tijd. Bij financiële producten moet een consument precies kunnen zien wat er aan kosten wordt ingehouden. Alleen zo kun je een verantwoorde beslissing nemen of je een product koopt, behoudt of aanpast'.

Burgerinitiatief tekenen

Radar blikte bij haar 25-jarig jubileum terug op 25 jaar woekerpolisaffaire. Arnoud Boot, hoogleraar Financiële Markten aan de Universiteit van Amsterdam zei toen in Radar: 'Dit is het grootste schandaal in de moderne geschiedenis. Dit is waar de bevolking als geheel letterlijk een poot is uitgedraaid.'

De belangenorganisaties roepen consumenten op het 'Burgerinitiatief: Transparante jaaroverzichten kapitaalverzekeringen' te tekenen. Pas bij 40.000 handtekeningen komt het op de politieke agenda.

1,8 miljoen lopende beleggingsverzekeringen

Volgens het Verbond van Verzekeraars worden jaarlijks circa 400.000 levensverzekeringen in Nederland verkocht en bedraagt het premievolume rond de 12 miljard. Volgens het Verbond waren er eind 2018 nog 1,8 miljoen lopende beleggingsverzekeringen. De verzekeraars zeggen dat de kosten in de lopende polissen sinds de compensatieregelingen verder zijn verlaagd. Er is in totaal een kleine 3 miljard euro aan compensatie uitgekeerd aan gedupeerde woekerpolisbezitters.