background branding

'Burgerperspectief op gaswinning is een wassen neus'

09:07 groningen gas.jpg

Het in 2017 ingevoerde 'burgerperspectief' op de beoordeling van plannen voor gaswinning is een wassen neus. Met de verplichte adviezen van regionale belanghebbenden als gemeenten en waterschappen wordt amper iets gedaan. Leveringszekerheid van aardgas wint het van inspraak, meldt Follow the Money op basis van documenten die via een Wob-verzoek zijn opgevraagd bij de gemeente Assen.

Wanneer de gemeente een plan van de NAM voor gaswinning uit het Drentse Westerveld in een formeel advies afwijst, legt het ministerie dit naast zich neer, aldus Follow the Money. Belangrijke bezwaren als het risico op aardbevingen en de te verwachten obstakels in de afhandeling van eventuele schade worden terzijde geschoven.

Politieke afweging

In de vier jaar die de adviesprocedure in beslag neemt, gaat de NAM door met het winnen van gas uit het Westerveld. Het al dan niet toestaan van gaswinning blijft een politieke afweging van de minister van Economische Zaken en Klimaat. Het belang van leveringszekerheid blijkt daarin doorslaggevend.

Bron: ANP / MediaWatch