background branding

Claimorganisaties woekerpolissen zijn blij, maar Nationale-Nederlanden vindt dat onterecht

Vereniging Woekerpolis.nl hing vrijdag 11 februari 2022 de vlag uit. De Hoge Raad had vragen beantwoord in een woekerpoliszaak tegen verzekeraar Nationale-Nederlanden (NN), en deed dat in het voordeel van de claimclub. Of toch niet? NN stelt dat het met die zaak nog alle kanten op kan. Hoe zit dat?

Jarenlang werden er beleggingsverzekeringen verkocht die de verzekerde uiteindelijk een mooi bedrag zouden opleveren. Wat hen alleen niet verteld werd, is hoeveel kosten de verzekeraars in rekening brachten. Dat kon namelijk oplopen tot veertig procent van de inleg, en dan blijft er dus weinig over om te beleggen. Radar wijdde er in 2006 voor de eerste keer aandacht aan. De term ‘woekerpolis’ was geboren.

Het is inmiddels 16 jaar later, en het laatste woord is er nog altijd niet over gezegd. Er zijn achter de schermen schikkingen bereikt, maar schikkingsbedragen zijn niet openbaar. Collectieve zaken waren tot nu toe zonder succes.

De zaak tegen NN loopt al sinds 2013, en volgens claimorganisatie Vereniging Woekerpolis.nl is een overwinning bij een collectieve zaak nu dichterbij dan ooit. Het Financieel Dagblad schrijft op 14 februari 2022 dan ook: ‘[...] dankzij een uitspraak van de Hoge Raad zijn de kansen gekeerd’. Hoe kan het dat de verzekeraar in kwestie zo anders oordeelt?

Update

Oproep: Meld je bij Wakkerpolis of Nationale-Nederlanden voor een schadevergoeding!

Nationale-Nederlanden is op zoek naar minstens 20.000 - 30.000 polishouders die in de periode 1990 tot en met 1992 een polis hebben afgesloten. Deze polishouders kunnen namelijk een schadevergoeding terugkrijgen van enkele duizenden euro's.

Ben jij een van deze mensen? Aangezien Nationale-Nederlanden moeite heeft met het lokaliseren van de juiste polishouders, is het zaak om je zelf te melden voor een schadevergoeding. 'Betreffende klanten kunnen zich melden bij Wakkerpolis of desgewenst bij NN zelf', aldus Wakkerpolis.

Weinig regels over informatieverschaffing

Bijna alle verzekeraars verkochten vanaf 1992 miljoenen financiële producten met voorwaarden zoals hierboven beschreven. In de wet was destijds weinig vastgelegd over de informatie die verzekeraars zoals Nationale-Nederlanden aan potentiële klanten moesten geven. Zoals over de kosten. Verzekeraars gaven mensen dan ook summiere informatie over die voorwaarden. Zij stellen nu: we hebben ons aan de regels van toen gehouden, en hebben dus niets verkeerd gedaan.

Het gerechtshof Den Haag behandelt de zaak die Vereniging Woekerpolis.nl heeft aangespannen tegen Nationale-Nederlanden. Juridische organisatie ConsumentenClaim voert de procedure namens de vereniging uit. Het hof heeft de Hoge Raad twee vragen gesteld om verder te kunnen, en daarop kwam op vrijdag 11 februari 2022 dan eindelijk antwoord.

De vragen kwamen op het volgende neer: ‘Kan het zijn dat de verzekeraar aanvullende informatie had moeten geven aan klanten?’ Het antwoord luidde: ‘Ja’. Of dat echt zo was, en wat die informatie dan had moeten zijn, moet het hof nu gaan bepalen.

‘Hoge Raad geeft geen uitdrukkelijk oordeel’

Nationale-Nederlanden zegt in een reactie dat er op basis van de uitspraak niets is veranderd. Omdat de zaak nog onder de rechter is, wil NN niet bij Radar in de studio aanschuiven. Wel geeft de verzekeraar een schriftelijke reactie. ‘De Hoge Raad geeft uitdrukkelijk geen oordeel over de vraag of voor verzekeraars aanvullende informatieverplichtingen gelden en, zo ja, welke.’ Het kan dus nog alle kanten op, aldus NN.

‘Er is een verschil van inzicht over welke informatie verzekeraars zouden hebben moeten verstrekken’, vat NN in de reactie samen. Dat klopt, zegt Stef Smit van ConsumentenClaim. En wat ook juist is, is dat de Hoge Raad geen inhoudelijk oordeel heeft geveld. ‘Er is inderdaad nog niets besloten. Maar: er wordt wél gezegd dat er mogelijk meer informatie gegeven had moeten worden. Meer dan er destijds in de wet werd omschreven dus. Daarom is het echt te kort door de bocht om te zeggen dat de uitspraak niets betekent.’

Smit ziet de uitspraak daarom wel degelijk als een doorbraak. Het hof heeft de Hoge Raad gevraagd of er überhaupt strenger mag worden gekeken naar de handelswijze van een verzekeraar, ook als die zich destijds aan de regels hield. En het antwoord is dat dat inderdaad mag.

‘Advocaat-Generaal fileerde werkwijze van verzekeraars’

Of de handelswijze van Nationale-Nederlanden daadwerkelijk strenger zal worden beoordeeld, is aan het hof, maar Smit zegt dat de voortekenen voor gedupeerden positief zijn. Zo verwijst hij naar een advies van afgelopen oktober, dat werd gegeven aan de Hoge Raad. 

‘Hier stond in: aanbieders van woekerpolissen hadden en hebben de plicht om te waarschuwen voor de risico's van de producten. De Advocaat-Generaal heeft de werkwijze van de verzekeraars tot op het bot gefileerd.’ Zo’n advies wordt serieus genomen, zegt de directeur van ConsumentenClaim.

Heb jij een woekerpolis?

Wil je weten of je een woekerpolis hebt? Dat kun je eenvoudig controleren via de site van ConsumentenClaim. Bovendien vind je hier een uitgebreidere uitleg over de woekerpolis en de stappen die je kunt ondernemen, zoals eisen van een schadevergoeding.