background branding

Hoge Raad: aanbieder woekerpolis had mogelijk informatieplicht

nationale-nederlanden-nieuwe-tariefklassen-30-07-2019.jpeg

Aanbieders van woekerpolissen hadden mogelijk meer informatie moeten geven over kosten, voorwaarden en eventuele risico's van beleggingsproducten. Dat volgt uit het antwoord van de Hoge Raad op vragen van het gerechtshof Den Haag, in een zaak tegen Nationale-Nederlanden (NN).

De Hoge Raad bepaalde vrijdag dat het evenwel aan het gerechtshof Den Haag is om te bepalen of verzekeraars meer informatie hadden moeten geven en zo ja welke. De uitspraak van de Hoge Raad wordt door claimclubs van houders van de woekerpolissen gevierd als een overwinning en is mogelijk bepalend voor iedereen met een woekerpolis. NN is namelijk niet de enige die dergelijke beleggingsverzekeringen met vergelijkbare voorwaarden aanbood.

Radar-uitzending over woekerpolis

Radar laat al in november 2006 zien dat gemiddeld 40 procent van het geld van maar liefst 6 miljoen mensen door vrijwel alle verzekeraars wordt ingehouden. Met dit geld wordt niet belegd, maar het verdwijnt in de zakken van verzekeraars en tussenpersonen. Deze beleggingsverzekeringen sluiten mensen af als een spaarpot, waarmee ze bijvoorbeeld hun pensioen verzekeren, hun hypotheek kunnen aflossen, of de studie van hun kinderen kunnen betalen.

Verzekeraars vertelden niet dat er geld werd ingehouden

Voor het afsluiten van een woekerpolis is nooit door verzekeraars aan de klant uitgelegd dat er zoveel geld wordt ingehouden. De schade is immens. De woekerpolisaffaire is geboren. Nu, meer dan vijftien jaar later, doet voor het eerst het hoogste orgaan, de Hoge Raad, uitspraak in een zaak tegen Nationale Nederlanden. Op maandag 14 februari bespreekt Radar de gevolgen van deze uitspraak in de uitvzending

Claims tegen Nationale-Nederlanden en ASR wegens polissen

Sinds de zaak mede dankzij Radar aan het licht kwam, proberen claimorganisaties gedupeerden te mobiliseren om schadevergoedingen los te krijgen bij de verzekeraars. Er lopen verschillende zaken tegen verzekeraars als Nationale-Nederlanden en ASR die zijn aangespannen door belangenorganisaties Woekerpolis.nl en Wakkerpolis. Die lagen allemaal stil in afwachting van deze uitspraak van de Hoge Raad.

Woekerpolis.nl schat schade op tientallen miljarden

Het gaat om miljarden euro's. Woekerpolis.nl, een van de clubs die compensatie probeert te regelen, schat dat het totaalbedrag aan schade tussen de 70 miljard en 80 miljard euro ligt. 'Tussen 1980 en 2010 zijn zo'n 7,2 miljoen beleggingsverzekeringen verkocht aan 4 miljoen huishoudens', zegt voorzitter Ab Flipse. Zijn belangenorganisatie vertegenwoordigt naar eigen zeggen honderdduizenden gedupeerden in zaken tegen Nationale-Nederlanden, ASR, Aegon, Reaal en Achmea. 'Er is bijna geen huishouden in Nederland dat niet zo'n polis heeft gehad', zegt Flipse. Hij schat dat de helft van hen niet eens weet dat ze zo'n product hebben of hadden.

Woekerpolis.nl legde in 2013 een claim neer bij Nationale-Nederlanden. De rechtbank Rotterdam wees in 2017 de vorderingen van de club af. Daarop is bij het hof in Den Haag een hoger beroep ingesteld, dat vragen had gesteld aan de Hoge Raad. Dat is de hoogste rechter in Nederland.

Wakkerpolis: 'Zittingen gaan er nu anders uitzien'

Wakkerpolis heeft procedures lopen tegen Nationale-Nederlanden en ASR. 'Ik verwacht dat de zittingen er nu heel anders uit gaan zien', zegt advocaat Michiel van Eersel van de organisatie. Volgens hem is nu duidelijk dat aanbieders hun klanten beter hadden moeten informeren over de contracten die ze afsloten en de kosten die in rekening zouden worden gebracht voor de producten.

Nationale-Nederlanden ziet juist 'geen directe gevolgen'

Nationale-Nederlanden laat weten dat de uitspraak van de Hoge Raad 'geen directe gevolgen heeft voor klanten met een beleggingsverzekering'. Het bedrijf wijst erop dat de Hoge Raad aangeeft dat het hof eventuele informatieverplichtingen nog moet toetsen aan Europees recht. Dat betekent onder meer dat ze voorspelbaar moeten zijn.

Aegon en ASR buigen zich over de uitspraak

Aegon en ASR zeggen de uitspraak te gaan bestuderen. 'Hoewel de uitspraak niet gaat over Aegon, kan deze in de toekomst worden meegenomen in andere procedures over beleggingsverzekeringen, ook in die van Aegon', zegt een woordvoerder van die verzekeraar. 'We hopen dat er tegen die tijd meer duidelijkheid ontstaat voor onze klanten en ons.' ASR zegt dat de uitspraak 'geen verandering brengt in de eerder door ASR gepubliceerde opvattingen en conclusies met betrekking tot het dossier beleggingsverzekeringen'.

Het is ook een van de vragen die in alle procedures centraal staat. Hebben verzekeraars bij het afsluiten van de beleggingsverzekeringen voldoende informatie aan de verzekeringnemers verstrekt? Gedupeerden vinden dat dit niet het geval is, maar de verzekeraars vinden dat ze zich aan de regels hebben gehouden.

Bron: ANP