background branding

Constructieve studenten tonen alternatief plan studieschuld

demonstratie-studenten-leenstelsel-februari.jpg

Studenten die meer compensatie eisen voor de schulden die ze hebben opgebouwd door het leenstelsel, hebben daar een eigen plan voor geschreven. De organisatie Studentenprotest komt in het adviesrapport met diverse ideeën voor 'eerlijke compensatie' van alle studenten die het sinds 2015 zonder basisbeurs moesten stellen. 'Aangezien wij niet alleen willen schreeuwen wanneer wij het ergens niet mee eens zijn, willen wij ook constructief meedenken in hoe het anders kan', schrijven ze.

In hun plan hebben de studenten verschillende opties uitgewerkt. Ze doen zowel voorstellen voor directe financiële tegemoetkoming als voor indirecte compensatie, bijvoorbeeld met studievouchers. Die moeten dan wel lang genoeg bruikbaar blijven, zeggen ze erbij. Ook zouden de studenten graag zien dat de overheid maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat studieschulden geen effect hebben op het verkrijgen van een hypotheek. De overheid zou bijvoorbeeld garant kunnen staan, opperen de studenten.

Aftrekpost voor de inkomstenbelasting

Een andere manier om de pijn te verzachten is het invoeren van een nieuwe aftrekpost op de inkomstenbelasting. 'Het idee is dat hetgeen de student aflost op zijn of haar studieschuld kan worden afgetrokken van het belastbare loon', schrijven ze.

Hogere compensatie geëist

Het belangrijkste punt is dat het kabinet (veel) meer geld moet uittrekken dan het tot nog toe van plan is. In het coalitieakkoord is 1 miljard euro vrijgemaakt om studenten tegemoet te komen. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United berekenden eerder dat dit neerkomt op 1000 tot 2000 euro per persoon. Studentenprotest vindt dat bedragen tot 15.000 euro op zijn plaats zouden zijn. Zo hoog kan het bedrag dat een deel van de studenten aan basisbeurs heeft misgelopen zijn, uitgaande van een beurs voor uitwonenden van zo'n 300 euro per maand.

Hoogte studieschuld verdubbeld

Volgens CBS-cijfers bouwt de gemiddelde student tegenwoordig ook ongeveer 15.000 euro studieschuld op. Dat bedrag is verdubbeld sinds de basisbeurs werd afgeschaft.

Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) noemde het miljard dat is afgesproken voor de tegemoetkoming vrijdag 'een stap in de goede richting'. Hij zei over de regeling in gesprek te willen met studenten. In Amsterdam betoogden zaterdag nog duizenden studenten voor meer compensatie.

Studentenprotest hoopt dat de minister meer voor ze zal doen. De organisatie noemt het 'tijd dat deze generatie opstaat, een vuist maakt en zich uitspreekt tegen de oneerlijke gang van zaken'.

Protesten in Amsterdam

Afgelopen weekend was Radar aanwezig bij de protesten op het Museumplein. Duizenden studenten waren daar op de been om hun onvrede over de situatie te uiten. 

Bekijk op Instagram


Bron: ANP