Consument niet op de hoogte van daling melkprijs

melk.jpg

De consument merkt er weinig van dat de prijs die boeren krijgen voor hun melk sterk daalt.

Sinds de afschaffing van het melkquotum voorjaar 2015 is de prijs bij de boer met 20 procent gedaald. De prijs van halfvolle melk in de supermarkt is slechts met 7,4 procent gedaald, meldt het CBS. Die prijsdaling voor de consument is vrijwel geheel toe te schrijven aan aanbiedingen.

Afschaffing melkquotum

De daling van de melkprijs is een gevolg van de hogere productie na het afschaffen van het melkquotum. De prijs van onbewerkte melk daalt al vanaf november 2013, berekent het CBS. Vanaf die datum gerekend is de prijs die de boer in juli 2016 kreeg bijna 44 procent lager.

Export Nederlandse melk

In vrijwel alle Europese landen zijn de melkprijzen in het tweede kwartaal van 2016 flink gedaald in vergelijking met een jaar eerder. Toch nam de melkprijs voor de Nederlandse boer het meest af, namelijk met 23 procent. De prijs in Nederland wordt wellicht meer beïnvloed door de internationale markten, omdat Nederland veel melk exporteert.

Bron: ANP