'Schrap subsidie melkveehouderij'

koe.jpg

De melkveehouderij is niet gebaat bij de miljoenensubsidie die de Europese Commissie haar geeft om vrijwillig de productie te beperken.

Zonder subsidie is de prikkel voor de sector om zelf orde op zaken te stellen veel groter. Dat schrijven twee Groningse hoogleraren woensdag in de Volkskrant.

Geen prikkels

'Kennelijk is het na meer dan een halve eeuw Europees landbouwbeleid nog steeds niet tot de boerenorganisaties en de nationale en Europese beleidsmakers doorgedrongen dat subsidies - momenteel zo'n 50 miljard per jaar op de Europese begroting - de ontwikkeling van een gezonde, zelfstandige sector in de weg staan. Vanwege de subsidies ontbreekt het aan prikkels om de productie af te stemmen op de vraag', aldus Henk Folmer en Jeltje van der Meer-Kooistra.

Zij pleiten onder meer voor een omslag naar duurzame melkveehouderij, gesteund door de zuivelindustrie, de banken, de landbouworganisaties en de consument. Dat zorgt volgens de hoogleraren voor een gezonde sector met eerlijke melkprijzen en respect voor de natuur.

Bron: ANP