Dumpprijs melk wordt boeren teveel

melkprijsboer.1.jpeg

Door de aanhoudend lage prijzen voor melk dreigen veel boeren in de problemen te komen. Twee op de drie melkveehouders vrezen de huidige prijs van rond de 0,30 euro per liter niet vol te kunnen houden.

Dat blijkt uit een peiling onder ruim 2000 melkveehouders in opdracht van Milieudefensie en Netwerk GRONDig, de belangenbehartiger van grondgebonden melkveehouders. Supermarkten zetten bij monde van branchevereniging CBL vraagtekens bij de uitkomsten van het onderzoek.

'Supermarkten pakken meeste winst'

GRONDig en Milieudefensie wijzen juist met een beschuldigende vinger naar de supermarkten die volgens hen nu het grootste deel van de winst pakken. 'Hoewel de melkprijs voor boeren het afgelopen jaar daalde, bleef de prijs in de supermarkten gelijk', luidt het oordeel. 'Supermarkten moeten nu echt kiezen voor duurzaamheid en een eerlijke prijs'

Volgens Milieudefensie zouden boeren minstens 0,37 euro per liter moeten ontvangen om tot een gezonde bedrijfsvoering te komen. Supermarkten zouden garant moet staan voor die prijs. De organisatie pleit daarnaast voor nog eens 4 cent extra, die nodig is voor verduurzaming van de melkproductie.

Sinds de afschaffing van het melkquotum in het voorjaar van 2015 is de prijs bij de boer met 20 procent gedaald. De daling van de melkprijs is een gevolg van de hogere productie.

Afspraken over afname melk

Volgens CBL is het 'pertinente onzin' dat twee derde van de boeren dreigt om te vallen vanwege de melkprijs, gelet ook op de stijging van de export. Verder benadrukt de brancheorganisatie dat de kostprijs per boerenbedrijf verschilt. Daarbij geeft CBL aan dat supermarkten niet over de prijs van melk gaan en dat er al afspraken gelden over de afname van melk van koeien die daadwerkelijk een bepaalde periode in de wei staan.

De roep om verduurzaming wordt door de supermarkten toegejuicht. Maar dit kan volgens het CBL niet collectief worden afgesproken, zoals Milieudefensie voorstelt, omdat regelgeving dit niet toestaat.

Bron: ANP