Consumententip: Rechten en plichten bij tegoedbonnen

Een tegoedbon krijg je meestal als je een product hebt teruggebracht naar de winkel. Bijvoorbeeld omdat je een klacht hebt over het product of je bent niet tevreden.

Ruilen is geen wettelijk recht, maar een gunst van de verkoper. Bij online aankopen heb je recht op bedenktijd voor je definitief besluit om het product te houden. Het is belangrijk om te weten waar je recht op hebt en welke vervolgstappen je kunt nemen.

Voorwaarden van de verkoper

Omdat ruilen een gunst is, mag de verkoper een tegoedbon geven en daar zijn eigen voorwaarden aan binden. Enkele voorwaarden kunnen zijn: keuze uit een ander product of bepaling van de geldigheidsduur door de verkoper. Accepteer je de bon niet, dan is de verkoper niet verplicht om iets anders aan te bieden.

Tegoedbon niet accepteren

Bij een ondeugdelijk product ben je niet verplicht de tegoedbon te accepteren. Een ondeugdelijk product is een product dat buiten jouw schuld snel kapot is gegaan. Je hebt dan recht op gratis reparatie of een nieuw product.

Geldigheidsduur van een tegoedbon

De verkoper dient van tevoren te melden hoelang de bon geldig is. Wanneer de bon alleen een uitgiftedatum bevat, is de tegoedbon vijf jaar geldig.

Bedenktijd

Wanneer de aankoop plaatsvindt via internet, telefoon, aan de deur of via een postorderbedrijf dan gelden er andere regels. In deze gevallen heb je vaak bedenktijd.

De bedenktijd is de periode waarin je kunt beslissen dat je het product toch niet wilt kopen. Tijdens deze bedenktijd ben je niet verplicht te vertellen waarom je het product niet wilt. De bedenktijd start één dag nadat je het product hebt ontvangen. Wanneer je afziet van de koop is de verkoper verplicht om binnen dertig dagen het betaalde bedrag terug te storten.

Wanneer het om een dienst gaat, start de bedenktijd op de dag dat je het contract hebt afgesloten. De bedenktermijn duurt over het algemeen zeven werkdagen; zaterdag en zondag en feestdagen tellen niet mee. Bij verkoop aan de deur heb je bij bedragen boven de 34 euro recht op een bedenktermijn van acht dagen.

Vervolgstappen

Indien je er niet uitkomt met de verkoper kun je een aantal vervolgstappen nemen:

-Je kunt naar De Geschillencommissie stappen. Dit heeft echter alleen zin als de verkoper aangesloten is bij een brancheorganisatie die toegang geeft tot De Geschillencommissie, of er staat ingeschreven.

-Naar de rechter: indien je niet terecht kunt bij De Geschillencommissie kun je naar de rechter gaan. Beschik je over een rechtsbijstandverzekering? Schakel die dan eerst in.

Tip: Twijfel je over een aankoop? Vraag dan vooraf aan de verkoper of je bij het terugbrengen van het product je geld terug kan krijgen.

Let op: Een tegoedbon is wat anders dan een cadeaubon. Lees hierover meer in de consumententip over cadeaubonnen.

Bron: Consuwijzer