background branding

Databank brengt scheefhuurders in kaart

huur_scheef.jpg

Voor het eerst kunnen alle Nederlanders op internet bekijken hoeveel scheefhuurders er in hun wijk wonen.

De Nederlandse gemeenten, Aedes en de Woonbond de Lokale Monitor Wonen publiceerden maandag een gedetailleerde databank waarin iedereen tot op wijkniveau de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen in de sociale huursector in één overzicht kan bekijken en vergelijken.

Huur passend bij inkomen

Uit het overzicht blijkt dat 14 procent van de huurders in een huis woont met een huurprijs die laag is ten opzichte van het inkomen. Bijna driekwart van de huishoudens in corporatiewoningen woont passend bij het inkomen. 15 procent van de huurders woont in een corporatiewoning waarvan de huurprijs hoog is ten opzichte van hun inkomen.

Hoogte huurprijs

Van de huurwoningen van corporaties heeft 11 procent een huurprijs onder de 410 euro. Bijna 60 procent van de woningen heeft een huurprijs tussen de 410 euro en 629 euro. Een kwart heeft een huurprijs tussen de 629 en 711 euro. De huurder van een corporatiewoning is gemiddeld een derde van zijn inkomen kwijt aan woonlasten (huur, energie en lokale belastingen).

Huur-en koopwoningen

De komende jaren wordt het overzicht uitgebreid met informatie over particuliere huurwoningen en koopwoningen.

Bron: ANP/MediaWatch