background branding

Aantal scheefwoners neemt niet meer toe

minderschevehuurdersjeej31032017.jpg

Het aantal huishoudens dat eigenlijk te duur woont in verhouding tot het inkomen, zogenoemde scheefwoners, neemt niet verder toe.

In 2015 ontvingen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 370.000 huishoudens samen bijna 1,1 miljard euro huurtoeslag. Tot 2015 nam het aantal 'dure scheefwoners' jarenlang toe.

Van duur scheefwonen is sprake als huurders op grond van hun inkomen en eigen vermogen recht hebben op huurtoeslag. De grens ligt op een huur van ongeveer 618 euro per maand, voor een- en tweepersoonshuishoudens een paar tientjes minder.

Eenoudergezinnen

Het komt naar verhouding vaak voor bij eenoudergezinnen die huurtoeslag ontvangen. Die krijgen daardoor feitelijk meer huurtoeslag dan nodig is. Bij alleenstaanden komt duur scheefwonen het minst vaak voor.

Bron: ANP