Deltavariant zorgt voor ernstiger ziekteverloop zwangere vrouwen

Zwanger.jpg

Artsen waarschuwden er al voor en nu blijkt het ook uit de cijfers van de afgelopen maanden: zwangere vrouwen worden ernstiger ziek door corona, schrijft Trouw.

De deltavariant van het coronavirus zorgt voor een ernstiger ziekteverloop bij ongevaccineerde zwangere vrouwen en kraamvrouwen. Sinds de deltavariant dominant werd, in juli dit jaar, leidt een ziekenhuisopname bij hen bijna dubbel zo vaak tot opname op de intensive care.

Artsen waarschuwden al eerder

Artsen waarschuwden in augustus al dat de deltavariant gevaarlijker leek voor zwangeren. Dat wordt nu bevestigd door cijfers uit het landelijke systeem dat ernstige ziekten tijdens de zwangerschap en in de eerste 42 dagen na de geboorte registreert (NethOSS). Trouw kreeg die cijfers via Kitty Bloemenkamp, hoogleraar verloskunde aan het UMC Utrecht en voorzitter van NethOSS.

'Ik denk dat er een hard verband is met de opkomst van de Delta-variant', bevestigt hoogleraar verloskunde Kitty Bloemenkamp na berichtgeving door Trouw. 'Dat komt ook naar voren in Brits onderzoek. Daar is nu zelfs een op de vijf coronapatiënten op de ic een zwangere vrouw. In Nederland zien we dat niet, maar we zien wel dat van de vrouwen die worden opgenomen er meer op de ic terechtkomen.'

27 procent moest naar de intensive care

Van de 82 vrouwen die tussen juli en begin oktober in het ziekenhuis werden opgenomen, moesten er 22 naar de intensive care (27 procent). Voordat de Delta-variant de overhand kreeg, lag dat percentage aanmerkelijk lager: rond de 16 procent, aldus Bloemenkamp.

Deze cijfers komen uit het landelijke registratiesysteem NethOSS. In dat systeem worden ernstige ziekten en complicaties rond de zwangerschap bijgehouden. Nog eens vijf vrouwen werden in dezelfde periode opgenomen op een afdeling obstetrische high care (OHC). 'Die vrouwen zijn echt ernstig ziek. Ze hoeven nog net niet aan de beademing, zoals op de ic, maar ze hebben wel veel extra zorg en extra zuurstof nodig', legt de hoogleraar uit.

Meestal ongevaccineerde vrouwen

In absolute zin zijn de aantallen opnames niet zo hoog, maar zeker in combinatie met de ervaringen in het Verenigd Koninkrijk ziet Bloemenkamp een duidelijke trend. De vrouwen die in het ziekenhuis terechtkomen, zijn meestal niet gevaccineerd. Dat geldt sowieso voor de grote meerderheid van alle coronapatiënten die opgenomen worden, bleek vorige week al uit RIVM-cijfers. 'We zien dat bepaalde groepen niet goed worden bereikt.' Bijvoorbeeld vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond en vrouwen uit de Biblebelt, het gebied waar relatief veel mensen wonen die vaccinatie principieel afwijzen vanuit hun protestants-christelijke geloof. Daarnaast zijn sommige vrouwen bang voor nadelige gevolgen.

Bloemenkamp benadrukt dat vaccinatie veilig is en de beste manier om een besmetting te voorkomen. Ze ziet daarin wel vooruitgang. 'Ik heb goede hoop dat meer zwangere vrouwen, of vrouwen die zwanger willen worden, zich zullen laten vaccineren', zegt ze. Precieze cijfers over de vaccinatiegraad onder vrouwen die een baby verwachten, zijn echter niet voorhanden.

Bron: ANP