Deze organisaties mogen een kopie of scan van jouw identiteitsbewijs maken

Paspoort.jpg

Bij het afsluiten van een nieuw telefoonabonnement wordt vaak een volledige kopie van jouw identiteitsbewijs gemaakt. De vraag is: mag dit zomaar? Het antwoord is nee. Er zijn maar enkele organisaties die, vanwege wettelijke verplichting, een volledige kopie of scan van je paspoort of identiteitskaart mogen maken. In dit artikel lees je welke dat zijn.

Op een volledige kopie of scan moeten al je persoonsgegevens zichtbaar zijn. In de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme staat dat sommige instanties verplicht zijn om de identiteit van hun klant vast te stellen. Met een volledige kopie van je identiteitsbewijs kunnen zij aantonen dat ze aan deze plicht hebben voldaan. 

Regels omtrent bewaren BSN

De wettelijk verplichte organisaties mogen vragen om een kopie of scan van je identiteitsbewijs. Als het slechts om de identificatie- en verificatieplicht gaat, mogen ze je burgerservicenummer (BSN) niet verwerken. Met een afgeschermde kopie kunnen zij ook voldoen aan deze plicht. 

Overheidsorganisaties mogen altijd je BSN verwerken. Andere organisaties mogen je BSN opslaan als een wet dit vereist. Dit is onder andere het geval bij fiscale verplichtingen. Banken bijvoorbeeld moeten informatie uitwisselen aan verschillende organisaties zoals de belastingdienst en De Nederlandse Bank. De bank heeft hierbij je BSN nodig. 

Instanties met wettelijke verplichting

De volgende organisaties mogen, wegens de wettelijke verplichting, een kopie van je identiteitsbewijs maken en je BSN verwerken, mits zij uitleggen op basis van welke wet dat nodig is:  

  • Overheidsinstanties
  • Banken
  • Creditcardmaatschappijen
  • Notarissen
  • Erkende zorgverleners zoals apotheken, huisartsen, ziekenhuizen en tandartsen
  • Geregistreerde kinderdagverblijven
  • Scholen
  • Werkgevers 
  • Verzekeraars
  • Casino’s

Kopie identiteitsbewijs zonder wettelijke verplichting

Sommige organisaties mogen zonder wettelijke verplichting wel een kopie van je identiteitsbewijs maken, maar geen volledige. 

Verkoop- of verhuurmakelaars 

Makelaars mogen wel om een kopie vragen, maar het BSN moet worden afgeschermd. 

Telecomaanbieders

Moeten kunnen bewijzen wie een telefoonabonnement heeft afgesloten. Ze hebben daarbij een afgeschermde kopie nodig. Je BSN en pasfoto hoeven niet zichtbaar te zijn.  

Auto(verhuur)bedrijven

Ook wanneer je een proefrit gaat maken of een auto huurt, mag een auto(verhuur)bedrijf een afgeschermde kopie maken. Nadat je de auto terugbrengt moet de autoverhuurder of -verkoper de kopie vernietigen. 

KopieID-app

Met de KopieID-app van de overheid kun je veilig een kopie van je identiteitsbewijs laten maken. Je kunt persoonsgegevens zoals BSN, handtekening en/of pasfoto afschermen. Ook kun je een watermerk toevoegen. 

Ga voor meer informatie over je identiteitsbewijs naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of www.rijksoverheid.nl 

Bron: Autoriteitpersoonsgegevens/Rijksoverheid