background branding

Dit zijn je rechten wanneer een co-assistent aanwezig is bij jouw behandeling

11022022-arts-neemt-bloeddruk-op.jpg

Lichtelijk gespannen zit je in de behandelkamer van de gynaecoloog. Het geplande onderzoek staat voor over een paar minuten op de agenda. Ineens zwaait de deur van de behandelkamer open en een voor jou onbekend gezicht staat voor je neus: 'Goedemorgen, ik doe de behandeling! Als u dat liever niet wilt, kunt u dat zeggen hoor!'

Wat zijn jouw rechten op het moment dat de co-assistent onaangekondigd een onderzoek of behandeling bij jou uitvoert in plaats van de arts zelf? Radar zoekt het uit.

Wat is een co-assistent?

Een vijfdejaarsstudent geneeskunde doorloopt gedurende het jaar verschillende 'co-schappen' van drie tot tien weken. Het doel van deze stages is om studenten kennis te laten maken met verschillende medische vakgebieden. In opdracht van de arts mag een co-assistent de anamnese (intakegesprek) uitvoeren, lichamelijk onderzoek doen en eenvoudige medische handelingen verrichten, zoals het inbrengen van een infuus.

Wat staat er in de wet?

In de Wet op de geneeskundige behandelsovereenkomst (WGBO) is bepaald dat 'de hulpverlener verrichtingen in het kader van de behandelingsovereenkomt uitvoert buiten de waarneming van anderen dan de patiënt, tenzij de patiënt ermee heeft ingestemd dat de verrichtingen kunnen worden waargenomen door anderen.'  

Vragen om toestemming

Als patiënt heb je dus het recht om een co-assistent de deur te wijzen. Sterker gezegd, de arts zou jou nadrukkelijk om toestemming moeten vragen voor de aanwezigheid of het uitvoeren van een handeling door een co-assistent. Je bent altijd in de positie om dat te weigeren.