Meer nierpatiënten wachten op transplantatie

11022022-nierdialyse.jpg

Het aantal Nederlandse patiënten dat wacht op een nieuwe nier, hart of long, is in 2021 gestegen. Dit is mede het gevolg van de lockdown en volle ic’s met Covid-patiënten, meldt De Telegraaf. 'Het klinkt wat cru, maar door de lockdown gebeuren er bijvoorbeeld minder verkeersongelukken en zijn er dus minder orgaantransplantaties mogelijk.'

Aan het woord is Aiko de Vries, internist-nefroloog van het LUMC en voorzitter van het Landelijk Overleg Nier Transplantatie (LONT). Vooral de actieve nierwachtlijst (voor de nier van een overleden donor) is toegenomen. Stonden er in januari vorig jaar 806 nierpatiënten op, de teller staat in januari 2022 op 877 wachtenden. 'Er is een knellende dialysecapaciteit ontstaan in enkele regio’s.'

Nierdonaties bij leven minder urgent

Bij dialyse wordt het bloed van de patiënt met een kunstmatige nier gezuiverd van afvalstoffen. Om in leven te blijven, moeten mensen zo’n drie keer per week naar het ziekenhuis. Deze dialyse vormt een alternatief voor de nierdonatie, wat een belangrijke reden is voor het in de 'wacht' staan van nierdonaties bij leven.
'De nierdonaties bij leven zijn als minder urgent ingeschaald. Maar met de huidige knellende dialysecapaciteit is het voor nierpatiënten van groot belang dat de transplantaties met nieren van levende donoren dezelfde hoge prioriteit krijgen als transplantaties met organen van een overleden donor. Het LONT heeft daarover een brandbrief gestuurd naar de ziekenhuizen, de medisch specialisten, de inspectie en de zorgverzekeraars,' aldus de Vries. 

Niertransplantatie levert meer gezondheidswinst op dan dialyse

Niertransplantaties leveren veel gezondheidswinst op, legt nefroloog De Vries uit. 'Zowel in overlevingsduur als in kwaliteit van leven. Er zijn nu regio’s waar men kampt met meer dialysepatiënten. Dat komt door zowel verminderde doorstroming naar niertransplantatie als een verhoogde instroom op de wachtlijst. Dat is zorgelijk, want de beste uitkomst voor een niertransplantatie is juist als er geen dialysetraject aan voorafgaat.'

Dialysezorg onder druk

De dialysezorg staat door de hoge vraag in delen van Nederland onder druk en dat leidt tot ongemakken bij patiënten: 'Omdat zo veel patiënten moeten dialyseren en er een tekort is aan gespecialiseerde dialyseverpleegkundigen, worden ze incidenteel uitgeplaatst.” Vooral in Zuid-Holland en Zuidoost-Nederland moeten nierpatiënten langer reizen voor hun dialyse. “Geen enkele patiënt wil dat; dicht bij huis is altijd fijner. Je bent toch meerdere keren per week een paar uur kwijt met dialyseren.'

Bron: De Telegraaf