background branding

'Dringend meer onderzoek nodig naar hart- en vaatziekten bij vrouwen'

17052021hart-envaat.jpg

Er moet internationaal snel meer werk worden gemaakt van het opsporen en bestrijden van hart- en vaatziekten bij vrouwen. Dat zeggen zeventien deskundigen uit elf landen waaronder Nederland in onder meer het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Cardioloog van het Radboudumc en hoogleraar cardiologie voor vrouwen Angela Maas is een van de betrokkenen.
 

Hoewel ze volgens The Lancet 35 procent van de sterfgevallen bij vrouwen veroorzaken, blijven hart- en vaatziekten bij vrouwen onvoldoende bestudeerd, onderkend, vastgesteld en dus behandeld, zeker in vergelijking met deze kwalen bij mannen.

Situatie is dringend

De (vrouwelijke) experts zijn verenigd in de The Lancet Women and Cardiovascular Disease Commission. Ze zeggen dat de situatie dringend is en hebben nieuwe aanbevelingen gedaan om de situatie te verbeteren. Zo moeten zorgverleners en patiënten attenter worden gemaakt, hartgezondheidsprogramma's in dichtbevolkte regio's worden opgeschaald en meer geslachtsgebonden onderzoek worden verricht. Preventie en zorg moeten beter.

275 mijoen vrouwen met hart- en vaataandoeningen

In 2019 waren er wereldwijd circa 275 miljoen vrouwen met hart- en vaataandoeningen. De hoogste sterftecijfers doen zich voor in Centraal-Azië en het Midden-Oosten, Noord- en Midden-Afrika, Oceanië en Oost-Europa (300 sterfgevallen per 100.000 vrouwen). In West-Europa, Noord-Amerika, Australië en Oost-Azië zijn ze lager(130 per 100.000 vrouwen).

Hoge bloeddruk de grootste boosdoener

Net als bij mannen is hoge bloeddruk de grootste boosdoener, gevolgd door overgewicht en een hoog cholesterol. Er zijn echter ook risicofactoren die alleen bij vrouwen voorkomen, zoals probleem-zwangerschappen en vervroegde menopauze, aldus Radboudumc.

Jonge vrouwen risicogroep

Het centrum noemt het opvallend dat jonge vrouwen tot nu toe niet als risicogroep werden gezien, terwijl juist bij hen het aantal rokers en het aantal hartaanvallen groeit.

Sociale of religieuze normen spelen rol

Verder kunnen sommige sociale of religieuze normen - zoals beperkingen aan de deelname aan sport - een rol spelen bij het ontstaan van hart- en vaatziekten. Ook sociaaleconomische factoren, zoals werkloosheid, tellen serieus mee.

Consumentenjournalistiek in gevaar. Teken de petitie!

De NPO is voornemens om Radar en Kassa (BNNVara) in te perken. Consumentenprogramma’s zijn van grote maatschappelijke waarde, omdat ze opkomen voor jouw belangen. Kijkers zijn daarom een petitie gestart tegen de plannen van de NPO. Je kunt de petitie hier tekenen.

Bron: ANP