background branding

Drugsafval in Nederlands water? RIVM wil meer onderzoek 


20221215drugsafval.png

In oppervlaktewater en gezuiverd rioolwater worden soms grote hoeveelheden drugsafval gevonden, zegt het RIVM. Het instituut wil dat Nederlands water standaard onderzocht wordt op die schadelijke stoffen, zodat ook duidelijker wordt of mensen er via het drinkwater aan worden blootgesteld.

In illegale labs in Nederland worden synthetische drugs gemaakt, zoals XTC. Het schadelijke afval dat daarbij vrijkomt wordt gedumpt in de natuur, op straat, of in het riool.

Drugsafval ook gedumpt bij waterwingebied

Elk jaar ontdekt de politie ongeveer tweehonderd van zulke lozingen, met name in het zuiden en oosten van het land. In een vijfde van de gevallen wordt het drugsafval gedumpt dichtbij gebieden waar grondwater wordt gewonnen voor het maken van drinkwater.

Onderzoek naar schadelijke stoffen

Nu wordt niet standaard onderzocht of er zulke schadelijke stoffen in het water aanwezig zijn, stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het instituut adviseert dat wel te gaan doen, bijvoorbeeld in gezuiverd rioolwater, grondwater, oppervlaktewater en bij de productie van drinkwater. Zo kan beter in kaart worden gebracht hoe drugsafval zich via water verspreidt, of mensen eraan worden blootgesteld en zo ja, wat de gevolgen daarvan voor de gezondheid zijn.

Bron: ANP