Een nieuwe energieleverancier terwijl je geen contract bent aangegaan?

23102020 energieleverancier.jpg

Je kent ze vast wel: ongevraagde telefoontjes van energieleveranciers, tussenpartijen of andere bedrijven. Maar wat als je na zo’n gesprek toch opeens een nieuwe energieleverancier hebt, terwijl je zeker weet dat je geen akkoord hebt gegeven?

Ongevraagd belletje

Dit overkwam de 79-jarige Wil Verschuur uit Alphen aan den Rijn. Op 26 februari 2020 werd ze gebeld en zoals altijd nam ze de telefoon vriendelijk op: ‘Hallo, met Wil!’. Daarna volgde er een kort gesprek waarin eigenlijk alleen om bevestiging werd gevraagd. ‘Dus ik spreek met mevrouw Verschuur?’, ‘Uit Alphen aan den Rijn?’.

Tussen de vragen door werd er ook naar haar energieleverancier gevraagd. Hierdoor kreeg ze de indruk dat haar op slinkse wijze wat werd aangesmeerd. Ze maakte kenbaar geen interesse te hebben.

Ingegaan op aanbod?

Toch blijkt enige tijd later dat ze volgens Tariefspecialist is ingegaan op een aanbod; een driejarig energiecontract bij Innova Energie. Op 7 september 2020 krijgt ze namelijk een welkomstbericht van Innova. 'Wij hebben uw energiecontract in orde gemaakt, deze vindt u in de bijlage. De startdatum van levering is 17 augustus 2020.'

Wanneer ze navraag doet bij deze energieleverancier krijgt ze het volgende bericht terug: 'Dit aanbod heeft u volledig kunnen inzien en u heeft hiervoor moeten aangeven van bepaalde punten kennis te hebben genomen, alvorens u de aanbieding heeft kunnen accepteren.'

In het bericht staat ook dat ze op 2 maart 2020 een contractbevestiging heeft gekregen en veertien dagen wettelijke bedenktermijn heeft gehad. 'Wij hebben geen annulering van u ontvangen en zijn om die reden op 18 augustus 2020 gestart met de levering.' Ze heeft echter niets ontvangen. En wanneer ze vraagt naar een opname van het gesprek, krijgt ze te horen dat de opnames maar drie maanden hoeven te worden bewaard en dat die termijn inmiddels verstreken is.

Lage energiekosten: juist nu overstappen?

Aanmelding als onterecht beschouwd

Verschuur besluit daarop een klacht in te dienen via Klachtenkompas, waarna Innova de volgende reactie toestuurt: 'Wij begrijpen dat u in een vervelende situatie terecht bent gekomen. Daarom hebben wij uw aanmelding als onterecht beschouwd. Dit betekent dat wij alle opgemaakte nota’s zullen crediteren op het moment dat uw oude leverancier u terug heeft overgenomen op ons verzoek. Eventueel betaalde nota’s zullen wij terug overmaken op uw rekening. Wij hopen u hiermee tegemoet te zijn gekomen.'

Andere consumenten waarschuwen

De aanmelding is inmiddels ongedaan gemaakt en de haar oude energieleverancier, de Nederlandse Energie Maatschappij, heeft per mail laten weten dat zij 'van Innova bericht hebben gekregen dat zij de levering van gas en elektriciteit op uw adres onterecht hebben overgenomen. Dit hebben zij gedaan per 17 augustus 2020. Wij draaien deze overname terug per 7 oktober 2020'.

Desalniettemin wil Verschuur andere consumenten waarschuwen voor dergelijke praktijken. 'Ik heb hier absoluut geen akkoord voor gegeven. Het vage belletje kan het enige contactmoment zijn geweest, maar ook in dat vreemde en misleidende gesprek heb ik niet expliciet ingestemd met een overstap naar een nieuwe energieleverancier.'