Een op vijf heeft illegaal snelle e-bike

22-08-31-ebike-elektrische-fiets-speed-pedelec--fietspad-ANP-340791114.jpg

Sommige e-bikes halen snelheden die je verwacht van Tour de France-rijders. Daarom riep Veilig Verkeer Nederland recent nog op tot een verbod op opvoersetjes, waarmee je je e-bike een hogere snelheid kunt geven dan de toegestane 25 km/u. Nu blijkt dat dat maximum wordt overtreden door een op de vijf e-bikebezitters die meededen aan onze poll (1237 deelnemers). En de motoren van hun e-bikes blijken ook vaak krachtiger dan mag. 

In Nederland moet een e-bike voldoen aan drie regels: hij mag geen trapondersteuning geven boven de 25 km/u, de motor mag niet meer dan 250 watt hebben, en je mag alleen vooruitkomen als je trapt, dus hij mag niet aangedreven worden door een gashendel. Er zijn ook zogenaamde ‘speed pedelecs’: die mogen tot 45 km/u, maar kennen een helmplicht en mogen niet op het fietspad. (In onze poll vroegen we expliciet naar e-bikes, niet naar speed pedelecs.) Toch heb je waarschijnlijk mensen op het fietspad gezien op brommerachtige e-bikes die hoge snelheden halen, soms zelfs zonder trappen. 

Irritatie op het fietspad

Dat wekt irritatie bij sommigen, zo blijkt uit onze poll waarin we 1237 deelnemers vroegen naar de capaciteiten van hun e-bikes. Enkele deelnemers willen strengere regels. ‘Alles wat boven de 25 km/u gaat van het fietspad af. Levensgevaarlijk!’ schrijft iemand. Een ander stelt voor: ‘Het opvoeren van e-bikes strenger straffen. In beslag nemen en vernietigen.’

22 procent heeft te veel trapondersteuning op e-bike

Uit de poll blijkt verder dat 73 procent van de deelnemers een e-bike heeft die qua snelheid netjes binnen de regels valt. (Deelnemers die aangeven dat ze geen e-bike hadden, zijn buiten de percentages gelaten.) 4 procent weet niet tot welke snelheid hun e-bike trapondersteuning geeft. En 22 procent van de deelnemers heeft een e-bike met trapondersteuning boven de 25 km/u. Dat is meer dan wettelijk toegestaan. De politie treedt echter niet actief op tegen eigenaars van opgevoerde e-bikes. 

Ik kan tot 32 km/u, alleen om stinkende Canta's te kunnen passeren op het fietspad
Polldeelnemer

Iets te snel of veel te snel

Verschillende mensen schrijven daarbij dat de ondersteuning nét boven de grens van 25 komt: 26 km/u en 27 km/u worden een paar keer genoemd. Maar er zijn ook mensen die veel sneller gaan. Iemand zegt: ‘Hij ondersteunt tot 60 km/u maar dat red ik nooit, dan moet ik veel te snel trappen. 35 à 40 is wel haalbaar maar de accu is dan wel snel leeg.’ En iemand anders laat weten: ‘Ik kan tot 32 km/u, alleen om stinkende Canta's (een 45-km-autootje, red.) te kunnen passeren op het fietspad.’ 

Sterke motors op elektrische fietsen

Zo zijn er ook deelnemers wier motor veel meer vermogen heeft dan mag. Hoewel de grens op 250 watt ligt, melden enkelen een vermogen van 400 watt, 500 watt, zelfs 625 watt. In totaal rijdt bijna een op vier respondenten (24 procent) met te veel vermogen. 31 procent heeft een e-bikemotor met minder dan 250 watt. Maar de grootste groep, 45 procent, weet niet hoeveel vermogen zijn e-bike heeft. 

Weinig gashendels

Het leeuwendeel van de respondenten heeft alleen trapondersteuning op hun e-bikes, dus geen gashendel die de fiets kan aandrijven zonder trappen. 91 procent volgt daarmee dus de regels. 1 procent weet niet of zijn fiets dat heeft. En een relatief kleine groep deelnemers heeft een e-bike met aandrijving zonder trappen. Sommige mensen merken op dat hun gashendel bedoeld is voor hellingen, niet om de fiets in een brommer te veranderen. De gashendel is bijvoorbeeld ‘tijdens het trappen om extra gas te geven bij inhalen of tegen de dijk op te fietsen’. Iemand anders schrijft: ‘De gashendel werkt tot een snelheid van 6 km/u, dit ter ondersteuning voor het geval men moet lopen.’ 

RAI Vereniging en Veilig Verkeer Nederland reageren

De RAI Vereniging, brancheclub van rijwielproducenten, zegt in reactie op deze poll dat ze onderzoek wil naar de omvang van het probleem van te snelle e-bikes. ‘Ze hebben niet alleen gevolgen voor de verkeersveiligheid, want ze gaan veel harder op het fietspad dan eigenlijk is toegestaan,’ zegt een RAI-woordvoerder, ‘maar het is ook concurrentievervalsing, zeker tegenover snorfietsen, want die moeten aan allerlei wettelijke eisen voldoen zoals een kentekenplaat en een helmplicht.’ De RAI Vereniging lobbyt daarom bij de overheid voor meer handhaving. Ook Veilig Verkeer Nederland wil minder overtredende e-bikes op het fietspad, maar vindt dat naast handhaving ook de fietsbranche zelf daaraan moet bijdragen. Een woordvoerder zegt: ‘Een beetje zelfregulering kan geen kwaad.’