Enquête ouderenzorg in verpleeghuizen: 'Ontstellende feiten'

Het coronavirus slaat hard om zich heen in verpleeg- en verzorgingshuizen. Bewoners overlijden aan het virus, maar ook de basiszorg heeft te lijden onder de pandemie. Wij hielden een Testpanel-enquête, om de gevolgen van de corona crisis in verpleeghuizen te onderzoeken.  
 

Wie in een verpleeg- of verzorgingshuis werkt, komt sinds de coronapandemie veelal minder aan zorgtaken toe, en dit heeft ernstige gevolgen. Dit blijkt uit een onderzoek onder ruim 4000 mensen die in een verzorgings- of verpleeghuis werken, er wonen of een naaste hebben zitten. Je kunt meer informatie over het onderzoek hier lezen: 

Extra overlijdensgevallen verpleeghuizen door onvoldoende zorgtijd

Minder aan zorgtaken toekomen door onderbezetting

Van de zorgwerknemers zegt de helft (49 procent) sinds de coronapandemie minder aan zorgtaken toe te komen. Onderbezetting is de voornaamste reden. Van alle deelnemers aan het onderzoek zegt een derde dat bewoners minder in hun basisbehoeften worden voorzien, zoals noodhulp en op tijd eten, drinken en naar de wc. Dat heeft soms ernstige gevolgen: 36 procent geeft aan dat dit ten koste van de gezondheid van bewoners gaat. Bijna een op de tien laat weten dat er zelfs mensen sterven, die anders nog zouden leven.
 
Vier jaar geleden deed Radar ook onderzoek naar de situatie in verpleeg- en verzorgingshuizen. Mensen toonden zich toen het meest ontevreden over de tijd en aandacht van medewerkers. Hoewel zorgmedewerkers in het huidige onderzoek zelf aangeven dat hier vanwege de coronacrisis nóg minder tijd voor is, oordelen mensen er nu positiever over.

Zorgpersoneel wordt wel degelijk gewaardeerd: 'Het is allemaal wat minder, maar het personeel doet erg haar best voor de bewoners', zo licht iemand toe. Het minst tevreden zijn mensen nu over de hoeveelheid activiteiten en lichaamsbeweging, en, in vergelijking met de situatie vóór corona – hoe kan het anders – over de mogelijkheid tot bezoek.

Word ook panellid!

Wil jij ook je mening geven of je ervaring delen over uiteenlopende zaken? Meld je aan als panellid. ​​​​

Scherp op Ouderenzorg herkent het beeld

Carin Gaemers van Scherp op Ouderenzorg kijkt voor Radar naar deze resulaten. 'Heel herkenbaar', zegt ze, 'deze uitslagen verbazen me niets. Geld lost wel veel, maar niet alles op. je moet wel het personeel hebben om de vacatures te vervullen. Het moet ook aantrekkelijk worden gemaakt om in de zorg te werken, 'goed werkgeverschap' heet dat.' 

Ze verwijst naar het rapport van de Raad van gezondheid en Samenleving van oktober 2020: 'Applaus is niet genoeg'.

Het rapport gaat onder meer in op (de oorzaken van) het personeelstekort. Zo staat erin (pagina 9): 'In 2019 nam het totaal aantal onvervulde vacatures in de zorg toe tot 34.500. (...) Het personeelstekort in de zorg zal in 2022 oplopen tot 80.000 banen.'

Grote uitstroom in de zorg, blijkt uit rapport

En mensen die worden opgeleid in de zorg, stromen met grote getalen weer uit, zo blijkt ook uit het rapport: 'Een recent onderzoek van RegioPlus toont aan dat van de zorgverleners die uit de sector vertrekken maar liefst 40 procent korter dan twee jaar in dienst is en ruim een op de vier (27,5 procent) korter dan een jaar.'

Waardering in de vorm van passende arbeidsvoorwaarden en carrièreperspectief worden in het rapport als belangrijke aandachtspunten genoemd. (pagina 9)

Maarten Hijink van de SP reageert: 'Er is structureel gebrek aan collega's, die zijn wegbezuinigd in de langdurige zorg. Daarbij geldt ook nog steeds: de bescherming moet beter voor het personeel, er zijn te weinig beschermende middelen, nog altijd. Vaccinatie is uiteindelijk natuurlijk de oplossing om uit deze 'overlevingsstand' te komen.'

Forumreacties

6
  • Door Radar

Uit de resultaten van een enquête die Radar uitstuurde naar het testpanel om te onderzoeken wat de gevolgen zijn van het coronavirus blijkt dat de basiszorg in verpleeg- en verzorgingshuizen sterk verslechterd is sinds het begin van de coronacrisis. Kijk hier de aflevering van Radar terug die dit onderwerp behandelde: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/ouderenzorg-in-verpleeg-en-verzorgingshuizen-verbijsterende-resultaten/ Wat vind jij dat de grootste gevolgen zijn van de coronapandemie voor de ouderenzorg?

  • Door gee.somen

Tijdens de uitzending was de vraag: Hoe het komt dat er weinig aandacht/zorg is voor de cliënten in een verzorgingstehuis. Dat het juiste antwoord niet gegeven is, schetst mijn verbazing. Toen ik opzoek ging naar een verzorgingstehuis voor mijn kennis, die een pgb vanuit wlz had, kwam ik erachter dat het geld bedoelt voor de begeleiding die in thuissituatie gegeven wordt, op een grote hoop wordt gegooid. Echter, komt daar geen begeleiding van het verzorgingshuis voor terug. De begeleiding dient te gebeuren door vrijwilligers of door familieleden/mantelzoergers zelf of is er een activiteitenbegeleider, terwijl er van 8 of meer cliënten ontvangen wordt. Ditzelfde geldt ook voor huishoudelijk hulp. Het potje van WLZ wordt daarbij ook nog groter in verband met inwoning. Waar gaat al dat geld naar toe dan? Duidelijk niet naar het grondpersoneel. Directie verzet natuurlijk het meeste en zwaarste werk. In een verzorgingstehuis is er duidelijk geen controle op de 4 vergoedingen(huishoudelijk hulp, begeleiding, verzorging en verpleging) vanuit de pgb. Verzorgingstehuizen krijgen voldoende aan financieën, besteding is ervan is niet zoals het bedoeld is. De overheid is bang voor frauderen door informele zorgverleners, verzorgingstehuizen mogen dat ongestraft doen.

  • Door Margritte

Ik herken dit ook, veel te weinig hulp, of veel te laat. Mijn moeder heeft een aantal maanden in een verzorgingshuis gezeten in 2018 en precies de klachten van te weinig mankracht en dus te weinig tijd heel herkenbaar. Nu heeft ze thuiszorg en daar zie ik dezelfde trend tijdens Corona; steeds minder tijd, veel haast, hierdoor fouten enzovoort. Veel zorgmedewerkers gaan weg omdat ze geen plezier meer kunnen beleven in hun werk, veel te strakke planning hierdoor geen tijd meer voor interactie, alleen het strikt noodzakelijke. Dit was al het geval en door Corona nóg erger geworden. Vele zorgmedewerkers gaat dit ook echt aan het hart. Echt erg want deze mensen, zijn oud maar zijn nog genoeg waard en waardevol.