Ervaar jij problemen met jouw aannemer? Dit kun je doen

Tijdens een verbouwing kun je problemen ervaren met jouw aannemer. Zo kan de aannemer het huis hebben beschadigd, bepaalde afspraken niet zijn nagekomen of failliet zijn gegaan tijdens de bouw. Zoals bijvoorbeeld in dit geval. Wat kun je in dit soort gevallen als consument doen?

Mijn aannemer komt niet meer opdagen

Als jouw aannemer tijdens de klus niet meer kunt opdagen, is het belangrijk om te kijken naar de concrete opleveringsdatum of bouwtijd. Mocht de datum van oplevering niet duidelijk zijn afgesproken, dan wordt het lastiger om juridische stappen te ondernemen tegen de aannemer. Vaak kan dit pas als deze opleveringsdatum wordt overschreden. 

Neem in dit geval eerst contact op met de aannemer zelf. Vraag waarom de aannemer niet meer komt en of het mogelijk is nieuwe afspraken te maken. Mocht de aannemer hier niet op reageren, dan kun je overgaan tot het versturen van een aangetekende brief. Beschrijf daarin het verzoek om het werk te hervatten, aan te geven hoe lang het werk al stilligt én dat je bereid bent tot het nemen van verdere juridische stappen. 

Claimen van schade

Mocht de bouwtijd of de opleveringsdatum zijn verstreken, dan kun je overgaan tot het claimen van schade. Dat kan het schadebedrag zijn dat is opgenomen in het contract, of de schade en extra kosten die je moet maken nu de aannemer niet meer komt opdagwen. Je kunt deze schade dan opnemen in de brief. Je beschrijft hierin dat je recht hebt op schadevergoeding en daarbij het berekende schadebedrag in combinatie met het openstaande bedrag. 

Mijn aannemer eist een betaling, maar voert de werkzaamheden daarvoor niet uit

Mocht je in termijnen hebben betaald, dan hoef je pas de termijn te betalen als de werkzaamheden in dat termijn zijn voltooid. Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je een aangetekende brief versturen waarbij je benoemt welke werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd, een uitleg waarom je de betaling uitstelt én waarbij je verzoekt de werkzaamheden zo snel mogelijk uit te voeren. 

Mijn aannemer heeft juist mijn woning beschadigd

In bijna alle gevallen is de aannemer die schade heeft veroorzaakt aan de woning gedurende de verbouwing, hiervoor aansprakelijk. Je kunt proberen samen met jouw aannemer tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken, dan kun je weer overgaan tot het versturen van een aangetekende brief. In dit geval moet je aan kunnen tonen dat het de aannemer is geweest die de schade heeft veroorzaakt. 

In de brief neem je op welke vergoeding je binnen welke termijn verwacht, welke schade je hebt vastgesteld en stelt daarbij dat de aannemer aansprakelijk is voor deze schade. Daarnaast vermeld je dat je bereid bent verdere juridische stappen te ondernemen. 

Mijn aannemer is (denk ik) failliet gegaan tijdens de verbouwing

Als je vermoedt dat jouw aannemer failliet is gegaan tijdens de verbouwing, dan is het van belang geen geld meer over te maken. Daarnaast kun je het contract met de aannemer bekijken of er iets is opgenomen over de gevolgen van een eventueel faillissement tijdens de verbouwing. Je kunt in het geval van een faillissement direct contact opnemen met de curator. 

Het stappenplan

Welke stappen kun je dus in welke volgorde het beste doorlopen. 

  1. Stel het opleveringstermijn vast en bekijk de bestaande overeenkomst tussen jou en jouw aannemer
  2. Verzamel mogelijk bewijs
  3. Probeer om er samen uit te komen en vraag om een oplossing
  4. Verstuur een aangetekende brief naar de aannemer
  5. Vraag advies aan een deskundige. Dit kan zijn bij twijfel over de kwaliteit van levering of voor juridisch advies.
  6. Betaal het openstaande bedrag van de rekening niet. Wanneer je in termijnen betaalt, betaal dan pas het termijn als het daarbijbehorende werk pas is geleverd. 
  7. Beëindig de overeenkomst als dit mogelijk is. 

Bronnen: Vereniging Eigen Huis, De Consumentenbond