background branding

Excelsheets berekening woekercompensatie nu online

excelsheet-woekerpolis.jpg

In de uitzending van 26 oktober werd gezegd dat er een bepaalde berekening van de woekerpoliscompensatie beschikbaar is. Het gaat om actuariële rekensheets die wellicht voor gewone consumenten onbegrijpelijk zijn, maar waar deskundigen wel raad mee weten. Ze staan nu online.

Bert Jan Tiesinga van Wakkerpolis heeft de sheets beschikbaar gesteld. Op de website Follow The Money zal een uitgebreider achtergrondartikel worden gepubliceerd over deze rekensheets en zal ook bekend worden gemaakt tegen welk bedrag ASR deze zaak geschikt heeft.Bekijk / download de sheets (.xls) hier

In het kort vind je in de rekensheets het volgende:

  • In K1 wordt de poliswaarde op einddatum berekend op basis van werkelijke kosten (EUR 50.644)
  • In K2 de berekening op basis van de kostennorm van 2,45% (EUR 48.464). Omdat K2 lager is dan K1 concludeert ASR dat de werkelijke kosten lager zijn dan de norm van 2,45%, geen kostencompensatie dus.
  • In het derde tabblad de jaarrendementen die ASR heeft gepubliceerd en zowel in de K1 als de K2 berekening heeft toegepast.

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Wakkerpolis (www.wakkerpolis.nl)

Reactie ASR

'De berekeningen in de excel worksheets die de heer Tiesinga als gemachtigde van een klant heeft ontvangen betreffen een vereenvoudigde benadering van berekeningen die betrekking hebben op een individuele beleggingsverzekering. Dit zijn slechts deeluitkomsten van berekeningen waarmee een versimpelde voorstelling van zaken wordt gegeven. De berekeningen betreffen derhalve expliciet niet de formules en gegevens zoals die zijn opgenomen in de programmatuur voor compensatieberekeningen. De gegevens in de excel worksheets kunnen ook voor de verzekering waarop deze betrekking hebben niet worden gebruikt om de compensatie na te rekenen. De gegevens zijn ook niet toepasbaar op andere beleggingsverzekeringen en kunnen uitdrukkelijk niet worden gebruikt om te bepalen of een compensatieberekening juist is. Voor een controle op de compensatieberekeningen kunnen klanten en experts vertrouwen op de interne- en externe controle waarin de Compensatieregeling voorziet.'

Bron: Wakkerpolis / ASR