Vereniging wil software woekerpolis

software_628.jpg

Woekerpolis.nl vraagt mensen met toegang tot software waarmee offertes voor woekerpolissen zijn gemaakt, deze op te sturen aan de vereniging. Met de 'sjoemelsoftware' hoopt de organisatie sterker te staan in de collectieve procedures die het voert tegen verzekeraars.

Voor het jaar 2000 werd dergelijke offertesoftware vaak op cd-roms en diskettes door verzekeraars verstrekt aan medewerkers. In veel gevallen waren de programma's niet versleuteld, waardoor de gebruikte formules makkelijk zijn te achterhalen. De vereniging hoopt dat tussenpersonen, actuarissen en (ex-)medewerkers van verzekeraars de software nog ergens hebben liggen.

Bewust verkeerde berekeningen

In 2014 kreeg Woekerpolis.nl al software van Reaal in handen. Hieruit blijkt volgens de vereniging dat Reaal bewust een verkeerde berekeningsmethode hanteerde en dat de gebruikte rendementspercentages zijn gemanipuleerd. De polissen leveren tienduizenden euro's minder op dan was voorgespiegeld.

Bron: ANP

Meer over