background branding

Uitspraak EU-hof woekerpolis niet eenduidig

nationale_nederlanden800_02.jpg

De strijd rond de woekerpolissen is nog niet ten einde. Een langverwachte uitspraak van het Europees Hof van Justitie bracht woensdag niet de eenduidigheid waarop was gehoopt. Het EU-hof stelde dat het aan Nederlandse rechters is welke informatie de verzekeraars vooraf hadden moeten geven aan hun klanten bij het afsluiten van beleggingspolissen.

De zaak draaide om een klacht van een Nederlander die stelde dat Nationale-Nederlanden (NN) hem te weinig informatie heeft gegeven bij het afsluiten van de verzekering Flexibel Verzekerd Beleggen, een zogeheten woekerpolis. NN benadrukte dat het zich altijd heeft gehouden aan de Europese regels voor levensverzekeringen, maar de klager meende dat er in Nederland ook zo iets is als goed fatsoen en zorgplicht. De Nederlandse rechter vroeg aan het Europees Hof van Justitie of die ongeschreven regels ook hier van toepassing zijn.

Het EU-hof stelt nu dat deze regels ook kunnen gelden. Met één kanttekening: dat de verzekeraar wel met een voldoende mate van voorspelbaarheid moet kunnen vaststellen welke aanvullende informatie hij dient te verstrekken.

Het is nu aan een Nederlandse rechter om te bepalen of in dit geval Nationale-Nederlanden meer had moeten doen.

De hele uitspraak kun je hier lezen.

Update donderdag 30 april, 12.00 uur: Reactie Antoinette

Woensdag 29 april gaf Antoinette Hertsenberg een reactie op de uitspraak in Radio EenVandaag. 'Het is niet de klap waar we op gehoopt hadden. (...) Aan de andere kant, je kunt zeker niet zeggen dat er een nederlaag is geleden door de consument. (...) Het Europees Hof zegt wel heel nadrukkelijk dat de informatie duidelijk en nauwkeurig zou moeten zijn. Een verzekeringsnemer moet weten wat het product behelst. We weten dat dat bij woekerpolissen vaak niet het geval is.'

Update 11:12 uur: Uitspraak helpt gedupeerden

De uitspraak die het Europese Hof in Luxemburg woensdag deed over woekerpolissen, helpt niet alleen polishouders van Nationale-Nederlanden (NN), maar ook gedupeerden bij alle andere verzekeraars. Dat stellen de advocaten verbonden aan de Stichting Woekerpolisproces, die de gedupeerde polishouder van NN in de zaak bijstaan.

Richtlijnen in het belang van consumentenbescherming

De uitspraak is wel minder scherp dan het advies dat de advocaat-generaal vorig jaar aan het Hof uitbracht. Maar volgens de advocaten wijst het Hof er wel duidelijk op dat er een belangrijk rol is weggelegd voor de 'redelijkheid en billijkheid'. Daarnaast zijn bepaalde richtlijnen volgens het Hof in het belang van consumentenbescherming opgesteld, constateren zij. 'Hoe dat precies uitpakt is aan de rechter in Nederland.'

De advocaten spreken van een uitspraak waar 'verzekeraars feitelijk niet omheen kunnen'.

Verzekeraar moet meer informatie geven

'Het gaat niet meer om een achteraf bepaald maximum aan kosten dat je als verzekeraar in rekening mag brengen. Nee, de verzekeraars hadden simpelweg moeten vertellen welke kosten er werden ingehouden. De polishouder had vooraf volledig geïnformeerd moeten worden', zo legt raadsman Dries Beljon het antwoord van het Hof uit op vragen die gesteld waren door de rechtbank Rotterdam.

Polishouders hadden dus geïnformeerd moeten worden waar hun geld heen ging, vult kantoorgenoot Peter Boeken aan. 'Heeft men dit niet verteld, was men niet transparant, dan zat, of zit, men fout en is men schadeplichtig.'

Update 13:46 uur: Reactie: Vereniging Woekerpolis.nl

De uitspraak van het Europese hof is een opsteker in de collectieve procedures die de Vereniging Woekerpolis.nl voert tegen Nationale-Nederlanden, Aegon en Reaal. Het hof maakt korte metten met het standpunt dat verzekeraars op basis van Europese wetgeving geen informatie aan klanten mochten verstrekken. De vereniging kan hierdoor op zeven belangrijke punten doorgaan met het aanpakken van verzekeraars. De vereniging verwacht dat er binnen een jaar duidelijkheid komt voor woekerpolisgedupeerden. De rechtbank Rotterdam heeft namelijk in de collectieve procedure van de vereniging tegen Nationale-Nederlanden aangegeven binnen die termijn uitspraak te willen doen.

 

De Vereniging Woekerpolis.nl procedeert op zeven gronden tegen verzekeraars namens haar 90.000 leden. Het niet verstrekken van informatie over in te houden kosten, waarover het Europese hof zich heeft uitgelaten, is daar één van. De andere zes gronden zijn: Inteereffect, Hefboomeffect, Crashrisico, Fata Morgana effect, Churning en Contractuele tekortkomingen. Deze gronden zijn in meer of mindere mate op alle woekerpolissen van alle aanbieders van toepassing. De uitspraak van het Europese hof geldt daarmee niet alleen voor Nationale-Nederlanden, maar voor alle aanbieders van woekerpolissen. Voorzitter Ab Flipse: 'De uitspraak van het Europese hof is een streep door de rekening voor Nationale-Nederlanden. Die had gehoopt gedupeerden langs deze weg de pas af te kunnen snijden. Dat is mooi niet gelukt.'

Bron: ANP