background branding

Fiets gestolen uit bewaakte fietsenstalling: krijg ik schadevergoeding?

bewaakte_stalling.jpg

Wie zijn fiets in een bewaakte fietsenstalling zet, kan denken dat de exploitant schadevergoeding moet betalen bij diefstal. Maar is die gedachte wel terecht? Radar zoekt het voor je uit.

Verschil per stalling

Of de exploitant een schadevergoeding uitkeert, verschilt per stalling. Neem een van de grootste: de NS. "Mensen doen vaak aangifte bij de politie en nemen contact op met hun verzekeraar. Mochten reizigers geen verzekering hebben, dan kunnen ze ook contact opnemen met NS voor een schadevergoeding", legt een woordvoerder uit. 

De vervoerder vergoedt tot maximaal 750 euro. Voor elektrische fietsen is dat maximaal 1.250 euro. Per jaar vanaf de aankoopdatum van de fiets wordt een bedrag van 75 euro in mindering gebracht. 

Als je een schadevergoeding wil, moet je wel bewijs kunnen leveren. Bijvoorbeeld dat de fiets op slot stond. Ook moet je kunnen aantonen dat je bent ingecheckt en het aankoopbewijs van de fiets kunnen overleggen, zo staat in de algemene voorwaarden

Dat het niet altijd makkelijk is om een schadevergoeding te krijgen bij de NS, bleek in 2023 uit een reportage van Radar-verslaggever Fons. Die kun je hieronder bekijken.

Gemeentelijke fietsenstallingen

Naast de NS, zijn er nog veel andere exploitanten van bewaakte fietsenstallingen. Zo hebben verschillende gemeenten er een. In de gemeente Amsterdam wordt ‘bij vermissing van of schade aan de fiets of buitenmodelfiets de schade, voor zover deze niet door een door rechthebbende gesloten verzekering is gedekt, vergoed tot een maximum van zeshonderd euro’. In de gemeente Utrecht gaat het om 750 euro.

Toch zijn er in de voorwaarden van sommige stallingen, zoals die van de gemeente Dordrecht, te lezen dat diefstal niet wordt vergoed. “De stallinghouder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, ook niet voor schade aan eigendommen”, is in de voorwaarden te lezen.

'Klopt juridisch niet'

Dat klopt juridisch niet, zegt Advocaat August Van tegen de Fietsersbond. “Als jij je fiets in een bewaakte stalling plaatst, ontstaat tussen jou en de stallinghouder een overeenkomst van bewaarneming. De hoofdverplichting daarvan is dat de stallinghouder goed op jouw fiets past en hem teruggeeft in de staat waarin jij hem bracht.” Stallinghouders mogen volgens de bond wel voorwaarden stellen, zoals de hoogte van de schadevergoeding. 

Is jouw fiets gestolen, maar weigert de stallinghouder schadevergoeding te betalen? De Fietsersbond heeft een voorbeeldbrief waarmee je de beheerder aansprakelijk kan stellen.