background branding

Financiële hulp voor ouders van mbo-kind

mbo_.jpg

Ouders met een laag inkomen en een minderjarig kind op een beroepsopleidende leerweg (bol) kunnen financiële hulp krijgen. Dat staat in een brief van onderwijsminister Jet Bussemaker aan de mbo-scholen.

Mbo-scholen mogen de schoolkosten van deze ouders voorschieten of overnemen. Ze kunnen daarmee leermiddelen aanschaffen om ze vervolgens in bruikleen aan de leerlingen te geven. Eén en ander kan ook met terugwerkende kracht.

Geld voor leermiddelen

Bussemaker heeft voor dit jaar een potje van 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor leermiddelen voor deze groep.