background branding

Financiële onduidelijkheid hindert jeugdzorg

Veel kinderen die zijn toevertrouwd aan instellingen voor jeugdzorg dreigen aan hun lot te worden overgelaten door een onnodige kaalslag in de sector. De instellingen lopen gevaar failliet te gaan door eindeloos getalm over de verdeling van extra gelden van het Rijk, schrijft De Telegraaf.

Het kabinet heeft 200 miljoen euro gereserveerd om de jeugdzorg bij te staan rond de decentralisatie van haar activiteiten per 1 januari 2015.Stelselwijziging

Afgelopen week hadden de instellingen voor jeugdzorg, waaronder de bureaus jeugdzorg, duidelijkheid moeten krijgen met hoeveel geld zij worden gecompenseerd om de overgang van deze stelselwijziging zo te laten verlopen dat de zorg aan kinderen en hun ouders gewaarborgd blijft.

Tot 1 augustus bleef die duidelijkheid uit. Als het meezit weten de instellingen, hun medewerkers en de kinderen die onder hun zorg vallen begin november waar ze aan toe zijn, schrijft De Telegraaf. Dat is twee maanden voordat het nieuwe stelsel, waar de gemeenten verantwoordelijk voor worden, ingaat.

Bron: ANP MediaWatch / De Telegraaf