Geadopteerd? Alleen financiële ondersteuning bij zoektocht in land van herkomst in groepsverband

170622-adoptie.jpg

Mensen bij wie de adoptie niet goed is verlopen en in het land van herkomst willen onderzoeken waar hun wortels liggen, kunnen daarvoor financiële ondersteuning krijgen. Maar ze krijgen alleen subsidie voor deze zogenoemde rootsreizen als ze die in groepsverband maken. Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming is niet van plan om ook geld te geven voor individuele reizen, zei hij tijdens een debat.

Hij wil dat de subsidieregeling hiervoor uiterlijk in oktober van kracht wordt. Belangenorganisaties kunnen hiertoe projectvoorstellen indienen. Volgens de minister zullen deze zoektochten veel gemeenschappelijke elementen en vragen bevatten, zoals de rol van de ambassade in het bewuste land en waar te beginnen met een zoektocht. Hij vindt het beter dat mensen samen zo'n reis maken zodat ze elkaar eventueel ook kunnen ondersteunen. Wat hem betreft gaat het om kleine groepen van maximaal vijf personen. Onder meer de PvdA is het daar niet mee eens en wil liever persoonlijke ondersteuning.

Centrale bemiddelingsorganisatie

De Kamer staat grotendeels achter ingrijpende wijzigingen in het adoptiestelsel die Weerwind gaat doorvoeren, zoals de instelling van één centrale bemiddelingsorganisatie. Die zijn nodig, omdat er jarenlang veel mis is gegaan met adopties uit het buitenland, zo kwam in een onderzoek naar voren. Twee jaar geleden werd interlandelijke adoptie opgeschort, omdat misstanden ook toen nog voorkwamen.

Weerwind bekijkt met welke landen Nederland opnieuw een adoptierelatie kan aangaan. Daar wil hij in september pas meer over zeggen. Het moet in ieder geval gaan om landen die dezelfde rechtsstatelijke waarborgen hebben als Nederland. De minister noemde Portugal, Peru, Colombia, Tsjechië en Slowakije als landen die nu nog nader worden geanalyseerd.

Kind op één

Uitgangspunt van het nieuwe systeem is het belang van het kind. Dat betekent dat ouders bij een kind worden gezocht in plaats van een kind voor wensouders. Ook zal Nederland alleen adoptiekinderen toelaten als het kind niet in de eigen omgeving of eigen land passend kan worden opgevangen. Uiteindelijk kan het erop neerkomen dat er in de toekomst uit geen enkel land meer kinderen worden gehaald, omdat alles daar goed is geregeld, erkende Weerwind.

Bron: ANP