Geen verplichte aanpassing voor gehandicapten

rolstoel_01.jpg

Het kabinet ziet niets in een PvdA-plan voor een algemene verplichting om alle openbare gebouwen en ruimten toegankelijk te maken voor mensen met een handicap of chronische ziekte.

Het idee is sympathiek, maar er kleven te veel bezwaren aan, schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) dinsdag aan de Tweede Kamer.

Concrete afspraken

De bewindsman vindt dat er alleen aanpassingen moeten komen 'op basis van daadwerkelijk door mensen ervaren problemen'. Hij gaat hiervoor concrete afspraken maken, zowel op landelijk niveau als met gemeenten. Het is onder meer een ingrijpende en kostbare aangelegenheid om oude gebouwen aan te passen, aldus Van Rijn.

Verwijderen van drempels

PvdA'er Otwin van Dijk wil met zijn voorstel bereiken dat toegankelijkheid normaal wordt en ontoegankelijkheid de uitzondering. Alleen als een aanpassing zou leiden tot een 'onevenredige belasting' zou het niet hoeven. Volgens hem hoeft het niet om ingrijpende maatregelen te gaan, maar om bijvoorbeeld het verwijderen van drempels. Maar hiervoor is geen eenvoudige algemene regelgeving vast te stellen, aldus de staatssecretaris.

Voorstel

Van Dijk kwam in het najaar met zijn voorstel tijdens een debat over ratificering van het VN-gehandicaptenverdrag. Daarover wordt donderdag opnieuw in de Kamer gesproken.

Bron: ANP