background branding

Meer bureaucratie en minder hulp bij gemeentelijke zorg

gehandicaptenzorg23.jpg

De gemeentelijke zorg voor gehandicapten, chronisch zieken en mensen met psychische problemen wordt gehinderd door decentralisatie. Er is meer bureaucratie en minder hulp, bericht het AD dinsdag.

Uit praktijkonderzoek van het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit Amsterdam over de overheveling van de zorg aan gemeenten, is de gestelde conclusie: de aandacht gaat niet naar de alfahulp maar naar de accountant.

Gemeenten en zorgverleners breiden de afdelingen Aanbestedingen, Inkoop, Control en Financiën uit ten koste van de zorg. 'Zo zijn bij een zorginstelling dertig hulpverleners ontslagen om geld vrij te maken voor mensen die zich bezighouden met regels', stelt een onderzoeker.

Bron: ANP MediaWatch / AD