'Helft Nederlanders niet bezig met pensioen'

pension.jpg

Bijna de helft van de Nederlanders (48 procent) laat het pensioen voor wat het is. Ze vinden het complex, niet urgent of niet nodig en houden zich er derhalve niet actief mee bezig.

Slechts 7 procent heeft er plezier in om financiële beslissingen te nemen met het oog op de oude dag. Dat constateert ING op basis van eigen onderzoek.

Actiever

Ruim een kwart (27 procent) zou wel actiever bezig willen zijn met zijn pensioen. Die groep is vooral groot onder mensen tot 45 jaar, van wie een derde wel serieuzer aan de slag wil met de oudedagsvoorziening. Maar weinigen voegen de daad bij het woord. Volgens de bank vaak omdat ze geen idee hebben hoe ze het moeten aanpakken, maar ook wegens gebrek aan financiële middelen.

Uit het ING-onderzoek blijkt verder dat ongeveer een op de vijf Nederlanders zelf geld opzijlegt voor hun oude dag. Ze sparen gemiddeld 2400 euro per jaar.

ING Financieel fit Barometer

De zogenoemde ING Financieel fit Barometer, die weergeeft hoe Nederlandse huishoudens denken over hun eigen portemonnee, bleef het derde kwartaal hangen op de stand van het voorgaande kwartaal: 93 punten. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is sprake van een stijging met 2 punten.

Barometerstand opgelopen

De barometerstand is sinds begin 2013 gestaag opgelopen. Dat hangt samen met de toegenomen koopkracht van een doorsneehuishouden. Zo is het aandeel huishoudens dat zegt geld over te houden, gestegen van 40 procent in 2013 tot 45 procent nu.

Pessimisten

Een stand onder de 100 betekent overigens wel dat er onder Nederlandse huishoudens nog altijd meer pessimisten dan optimisten zijn.

Bron: ANP / ING