Het energielabel van je huurhuis kun je binnenkort online zien, zegt minister

21junienergielabel.jpg

Huurders moeten binnenkort het energielabel van hun huis online kunnen bekijken, net zoals woningeigenaren dat nu al kunnen. Er wordt gewerkt aan een aanpassing van het portaal van de overheid, zodat die informatie makkelijk op te zoeken wordt, schrijft minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Het vorige kabinet ging er nog van uit dat het niet zomaar mogelijk zou zijn om een afschrift van het energielabel op MijnOverheid te zetten, omdat privacywetgeving dat in de weg zou zitten. Het zou 'niet op korte termijn te realiseren' zijn. Daarom ging toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren op zoek naar alternatieven.

'Taak van algemeen belang' dus extra wettelijke grondslag niet nodig

Uiteindelijk is De Jonge toch weer uitgekomen bij MijnOverheid, omdat hij denkt dat de wet niet aangepast hoeft te worden. Het energielabel dient om gebouwen energiezuiniger te maken, en hebben daarmee een 'taak van algemeen belang'. Dan is extra wettelijke grondslag volgens hem niet nodig.

De Jonge schrijft dat het portaal MijnOverheid wel aangepast moet worden. Het menuutje 'kadastrale gegevens', dat woningeigenaren al hebben, moet ook voor huurders toegevoegd worden. De minister denkt dat die aanpassingen halverwege volgend jaar klaar zullen zijn.

Afschrift verplicht; maar gebeurt niet altijd

Formeel moeten huurders een afschrift van het energielabel krijgen bij hun huurcontract. In de praktijk gebeurt dat niet altijd en blijkt het moeilijk om het label later alsnog op te vragen. Bovendien kan het energielabel veranderen als iemand al in een huurwoning zit.

Bron: ANP