background branding

Het minimumloon gaat omhoog: wat betekent dit voor jou?

minimumloon.jpg

Het wettelijk minimumloon  gaat op 1 juli 2023 omhoog. Wat betekent dat voor jou? We zetten het voor je op een rij.

Tweede stijging miniumloon


De aankomende stijging is de tweede in 2023; in januari 2023 is dit ook al het geval. Destijds betreft het een stijging van 10,5 procent. Hierdoor kwam het minimunloon voor alle werkende 21-plussers uit op 1.934,40. Vanaf 1 juli 2023 wordt het minimumloon maandloon verhoogd naar 1.995 euro voor werknemers van 21 jaar en ouder. Het wordt berekend over een volledige werkweek. Dat betekent heel concreet dat mensen die werken tegen het minimumloon er dus zo'n 2 procent bij krijgen. 

Uit de laatste analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat zo'n 5,2 procent van werknemers werkt tegen het minimumloon.

AOW en andere uitkeringen

De stijging van het minimumloon heeft niet alleen effect op mensen die het minimumloon betaald krijgen. Uiterkingen, zoals de bijstand en AOW, zijn ook gekoppeld aan dit loon. Stijgt het minimumloon, dan stijgt ook de uitkering. Mensen die een uitkering ontvangen, krijgen maandelijks dus ook meer geld. Op de webiste van de Sociale Verzekeringsbank, de instantie die onder andere de AOW overmaakt, valt te lezen dat ongehuwde alleenwonenden per 1 juli netto 1.378,98 (met loonheffingskorting) of 1.101,56 (zonder loonheffingskorting) bijgeschreven krijgen. Voor mensen die samenwonen of getrouwd zijn, gelden deze bedragen: 939,24 (met loonheffingskorting) of 750,91 (zonder loonheffingskorting). 
 

Stijging minimumloon in 2024


De verandering op 1 juli is niet de laatste rondom het minimumloon. Nu wordt het minimumloon nog berekend per maand, maar per 2024 zal het gaan om een minimumloon per uur. De Eerste Kamer nam hierover in februari 2023 een initiatiefvoorstel aan. Mensen die onder een cao werken waar 38 uur als volledige werkweek wordt gezien, gaan er door deze regeling vanaf dat jaar zo'n  5 procent op vooruit. Wie onder een cao werkt waar 40 uur de norm is, kan rekenen op zo'n 10 procent meer loon, zo schrijft onder andere vakbond FNV op de eigen website.