background branding

Het OM moet bezwaren tegen verkeersboetes horen, maar deed dat nauwelijks

14junislimmecamera.jpg

Heb je bezwaar tegen een verkeersboete? Dit kun je mondeling toelichten in een hoorsessie. Het OM hoorde burgers echter jarenlang niet, vaak alleen als zij over een professioneel gemachtigde beschikten. Dit meldt het NRC. 

Het onderdeel van het Openbaar Ministerie dat zich buigt over verkeersboetes, hoorde bezwaarmakers tegen de boetes vaak niet, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dit blijkt uit vrijgegeven interne beleidsdocumenten tussen 2016 en 2021 van het parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). Zij behandelen beroepen tegen verkeersboetes. 

Schriftelijk in beroep: maar ook recht op hoorzitting

Als je het niet eens bent met een verkeersboete, kun je er schriftelijk tegen in beroep gaan. De officier van justitie moet wettelijk gezien iedereen die bezwaar maakt de mogelijkheid geven voor een hoorzitting, ter optimale verdediging. Ook kunnen mensen die zich schriftelijk niet goed kunnen verwoorden, zo hun bezwaren uiten. 

In 2021 werden er ruim 8 miljoen verkeersboetes opgelegd. In 336.000 gevallen tekenden mensen beroep aan, maar slechts 34.000 casussen werden gehoord. 

'In een groot aantal zaken onrechtmatig gehandeld'

Het CVOM erkende in de zomer van 2021 dat ‘in een groot aantal zaken onrechtmatig wordt gehandeld’. Vaak werd er alleen gehoord als de burger vertegenwoordigd werd door bijvoorbeeld een jurist. Het CVOM probeerde wel dit te verbeteren, blijkt uit onderzoek van jurist Indy Rissema. In 2017 startte een proef, maar deze werd snel afgebroken door geld- en capaciteitsgebrek. Veel meer mensen dan verwacht wilden gehoord worden. 

Ondanks dat het CVOM verschillende keren een berisping kreeg van het gerechtshof, bestaan de problemen nog steeds. Een woordvoerder van het CVOM benoemt een ‘overweldigend’ aantal beroepen en zegt dat een hoorzitting niet altijd iets toevoegt. Zo zouden burgers geen goed beeld hebben van de mondiale hoorzitting, volgens de proef. ‘Dat leidde daarmee tot een onnodige belasting voor alle partijen.’

Te makkelijk 'kennelijk ongegrond' zeggen

De hoorplicht hoeft niet altijd uitgevoerd te worden. Er gelden enkele uitzonderingsgronden op de plicht en daar maakt het CVOM veel gebruik van. Als het CVOM een bezwaarmaker niet hoort, werd vaak gezegd dat een beroep ‘kennelijk ongegrond’ is. Het hof vindt dat de organisatie dat veel te makkelijk doet. Op geen enkel ‘inhoudelijk bezwaar tegen een boete’ mag zo’n afwijzing volgen. De officier van justitie dient het geval zelf te beoordelen en zo de bezwaarmaker kans te geven om zijn zegje te doen. 

Ook meldde het CVOM niet actief dat burgers met een verkeersboete het recht hebben om gehoord te worden, om het aantal hoorsessies te beperken. In 2017 verdween de mededeling van de boetebrief, terwijl dat wettelijk verplicht is. 

Op zoek naar een 'slimme, moderne, digitale' manier

Het CVOM vroeg halverwege vorig jaar ongeveer twee miljoen euro, zodat ze 51 extra voltijdsmedewerkers in dienst konden nemen en er een onderzoek kon worden gestart naar een ‘slimme, moderne, digitale’ manier voor de invulling van de hoorplicht. Deze gesprekken zijn nog niet afgerond. 

Bron: NRC