background branding

Huizen bij windmolens dalen 3,8% in waarde: dit is de impact in jouw buurt

9maartwindmolensa.jpg

Huizen die dicht bij windmolens staan, tussen de 1,5 en 2,5 kilometer, dalen 3,8 procent in waarde, zegt het onderzoeksinstituut TNO tegen NRC. Dat betekent een gemiddelde waardevermindering van 9.295 euro per huis, gerekend tussen 2020 en 2030.  

Tot 2030 komen er ruim 1400 windmolens in Nederland bij. Hierdoor is er meer ruimte voor een duurzame toekomst, maar er zijn niet alleen positieve kanten. De windmolens maken zwiepende geluiden en door de wieken ontstaat er slagschaduw. Ook vindt niet iedereen de turbines een verrijking van het uitzicht. 

Totaal verloren waarde: 15,5 miljard euro

Dat heeft gevolgen voor de huizenmarkt. In een recente studie van onderzoeksinstituut TNO staat dat de waarde van woningen die vlak bij windmolens liggen, 3,8 procent minder is dan gebieden waar geen turbines in de buurt staan. Volgens TNO betekent dat in 2030 een waardevermindering van 9.295 euro per gemiddelde woning, als ze rekenen met de huizenprijzen van 2020. Totaal verliezen de woningen dus 15,5 miljard euro aan waarde. 

Het berekende waardeverlies is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat recent heeft plaatsgevonden in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Als alles volgens plan verloopt, staan er over acht jaar ruim 3200 windmolens in Nederland. Zijn er plannen voor windmolens in jouw buurt? En welke impact heeft dat op huizenprijzen? Dat kun je zien op deze kaart van TNO.

Waarde daalt verder dan in 2020

In 2020 werd een lagere waardevermindering berekend: in dat jaar daalde de waarde 2,6 procent. Gemiddeld 6.356 euro per huis, wat uitkwam op totaal 5,7 miljard euro. De waarde daalt verder omdat de molens hoger worden, en door de hogere aantallen staan ze gemiddeld dichter bij de bebouwing. Onderzoeker Peter Mulder zegt tegen NRC: 'Het effect van de huizenwaarde treedt op binnen een straal van 2,5 kilometer.'

Vaak gaat het om woningen die tussen de 1,5 en 2,5 kilometer van windmolens afstaan. Dit soort woningen stijgt hard: van bijna 900.000 in 2020 tot de voorspelde 1,6 miljoen in 2030. Het aandeel van huizen dat 'betrokken' is bij molens stijgt dus van 12 naar 22 procent.

Positief: de molens leveren meer energie dan vroeger

Een positieve kant van de 1400 nieuwe molens is dat ze een vermogen van 5,5 gigawatt hebben, wat 1,5 keer zo veel is als het vermogen van de windmolens nu. TNO schat dat een molen per jaar 450.000 euro zal omzetten. De CO2-besparing is goed voor 3.900 ton. 

Waar nu nog 50 procent van de gemeentes 'betrokken' huizen bevat, wordt dat in 2030 70 procent. De effecten van de windmolen zijn nog erg verschillend. 'De 10 procent windmolens met de meeste impact op de woningmarkt veroorzaakt twee derde van het totale waardeverlies', zegt Mulder. Deze molens staan voornamelijk in de drukke Randstad. TNO wil nog eens goed bekijken of de molens wel gebouwd moeten worden. 'Een relatief klein aantal turbines (...) is vanuit economisch perspectief onevenredig duur.'

Bron: NRC