Huurcommissie neemt extra maatregelen om achterstanden weg te werken

tehuur2-11-2020.jpg

De Huurcommissie, die geschillen tussen huurders en verhuurders beoordeelt, neemt extra maatregelen om de forse achterstand in zaken sneller weg te werken. Zo gaat de commissie de verzoeken schriftelijk afhandelen als er geen twijfel bestaat over het geschil. Een zitting is dan niet nodig. Dat spaart tijd.

Bovendien krijgen de partijen meteen een uitspraak. Als ze het er niet mee eens zijn kunnen de betrokkenen de Huurcommissie vragen de zaak opnieuw te bekijken, schrijft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

Meer dan 10.000 zaken op de plank bij de Huurcommissie

Bij de Huurcommissie liggen nu ongeveer 10.500 zaken op de plank. Er was al een achterstand, die in 2018 ontstond toen een onverwacht groot aantal zaken bij de commissie binnenkwam. Daarop is wel actie ondernomen, aldus de minister, maar dat was niet voldoende om de achterstand weg te werken.

Door de coronacrisis is de werkvoorraad verder gestegen. Onderzoeken op locatie konden niet doorgaan, waardoor de commissie de zaken niet kon afronden.

In 2022 moet alles op orde zijn

Doel is om met de extra maatregelen de achterstand in te lopen tot 5000 medio 2021. Begin 2022 moet alles weer op orde zijn, met een normale voorraad van 3000 tot 4000 zaken, zodat die binnen de wettelijk termijn van vier maanden kunnen worden afgehandeld.

Naast de schriftelijke afhandeling is het mogelijk om een online- videozitting aan te vragen, of versneld een voorzittersuitspraak te ontvangen. Ook wordt de procedure voor nieuwe geschillen verbeterd, onder meer door de verzoekschriften gebruiksvriendelijker te maken.

Nieuwe zaken kunnen dan ook doelmatiger worden behandeld, is de verwachting, waardoor de doorlooptijd verbetert.

Meldpunt voor huurders met coronaproblemen blijft open

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie, die helpt bij het oplossen van geschillen.
Het speciale meldpunt bij de commissie voor huurders die door de coronacrisis in problemen zijn gekomen en daarbij geen hulp krijgen van de verhuurder, blijft tot eind dit jaar open, aldus Ollongren. Tot vorige week zijn daarover 144 meldingen ontvangen.

Bron: ANP